Nyhetsrulle

Klicka på den nyhet du vill läsa mer om


Syftet med Nackskadeförbundet
Att skapa en fristående, partipolitiskt obunden riksorganisation. som bygger på en ideell basis, där individen står i centrum. Vars syfte är att förbättra de nackskadades villkor i samhället. Genom att verka som en påtryckarorganisation gentemot sjukvården, myndigheter och andra intressenter. (Det är vi skadadedrabbade som tvingas visa er vad ert ansvar innebär enligt lag)

Nackskadeförbundet har i åratal uppvaktat riksdag, regering och olika myndigheter om krav på förbättrade diagnosmetoder, förbättrad kompetens i vården och ökad rättssäkerhet när det gäller nackskador. Förbundet håller även regelbundet konferenser för att belysa utvecklingen inom dessa områden. Förbundet arbetar fortlöpande med att bevaka de nackskadades rättigheter och skapar möjligheter för nackskadade att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

The Correlation Between Surgical and fMRI Findings
After Trauma to the Upper Cervical Spine

Av Bengt H. Johansson och Inga Arvidsson
Journal of Whiplash & Related Disorders.pdf


Mycket viktig säkerhetsåtgärd om Du drabbats av en skada!
Om läkare och advokater Du kommer i kontakt med, när Du behöver läkarintyg eller juridisk hjälp, arbetar åt Försäkringskassan eller försäkringsbolag måste Du vända Dig till någon annan. Annars ökar risken för att Du i slutändan inte får någon ersättning för Dina skador som uppstått i trafik-, arbets-, idrotts- eller fallolyckor.

Excelblad på besvär: Symtomlista.xls >>>
alternativt PDF fil på besvär: Symtomlista.pdf >>>”Misshandlad i sjukvård och rättsväsende”
En angelägen bok skriven av en nackskadad person.
Boken beskriver en tragisk historia tagen ur verkligheten. Den 10 juli år 2000 förändras Carins liv i en handvändning. En bilolycka ger henne allvarliga skador i nacken, vilket negligeras av både vård och försäkringsbolag. Vi får följa Carin under tolv år i hennes kamp inom sjukvård och rättsväsende. Boken avslöjar hur försäkringsbolaget ljuger i domstolen och hur allvarliga brister i sjukvården får förödande konsekvenser för henne. Hon får bekosta hela rättsprocessen och dessutom all nödvändig vård. Det är en läsvärd bok för den som vill veta mer om nackskador och som vi kan rekommendera. Se också en kort beskrivning skriven av författaren själv: carinmillfors.wordpress.com
Bild på boken MISSHANDLAD

Boken kan beställas på Adlibris, Bokus, Bokia och Bokliv eller beställas hos författaren själv till ett pris av 150 kr inkl frakt.
E-post: millfors2@hotmail.com. Boken ges ut av bokförlagen Vulkan.

Obs!
Äntligen så finns det Evidens Angående
Cbåge dmx genombelysnings Undersökningar
Läs mera >>>

___________________________________________________________

© Nackskadeförbundet


besöksräknare
Besöksräknare

Startad den 19/5 2010