Nyhetsrulle

Klicka på den nyhet du vill läsa mer om


Syftet med Nackskadeförbundet
Att skapa en fristående, partipolitiskt obunden riksorganisation. som bygger på en ideell basis, där individen står i centrum. Vars syfte är att förbättra de nackskadades villkor i samhället. Genom att verka som en påtryckarorganisation gentemot sjukvården, myndigheter och andra intressenter. (Det är vi skadadedrabbade som tvingas visa er vad ert ansvar innebär enligt lag)

Nackskadeförbundet har i åratal uppvaktat riksdag, regering och olika myndigheter om krav på förbättrade diagnosmetoder, förbättrad kompetens i vården och ökad rättssäkerhet när det gäller nackskador. Förbundet håller även regelbundet konferenser för att belysa utvecklingen inom dessa områden. Förbundet arbetar fortlöpande med att bevaka de nackskadades rättigheter och skapar möjligheter för nackskadade att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

 

The Correlation Between Surgical and fMRI Findings
After Trauma to the Upper Cervical Spine

Av Bengt H. Johansson och Inga Arvidsson
Journal of Whiplash & Related Disorders.pdf


Mycket viktig säkerhetsåtgärd om Du drabbats av en skada!
Om läkare och advokater Du kommer i kontakt med, när Du behöver läkarintyg eller juridisk hjälp, arbetar åt Försäkringskassan eller försäkringsbolag måste Du vända Dig till någon annan. Annars ökar risken för att Du i slutändan inte får någon ersättning för Dina skador som uppstått i trafik-, arbets-, idrotts- eller fallolyckor.

Excelblad på besvär: Symtomlista.xls >>>
alternativt PDF fil på besvär: Symtomlista.pdf >>>”Misshandlad i sjukvård och rättsväsende”
En angelägen bok skriven av en nackskadad person.
Boken beskriver en tragisk historia tagen ur verkligheten. Den 10 juli år 2000 förändras Carins liv i en handvändning. En bilolycka ger henne allvarliga skador i nacken, vilket negligeras av både vård och försäkringsbolag. Vi får följa Carin under tolv år i hennes kamp inom sjukvård och rättsväsende. Boken avslöjar hur försäkringsbolaget ljuger i domstolen och hur allvarliga brister i sjukvården får förödande konsekvenser för henne. Hon får bekosta hela rättsprocessen och dessutom all nödvändig vård. Det är en läsvärd bok för den som vill veta mer om nackskador och som vi kan rekommendera. Se också en kort beskrivning skriven av författaren själv: carinmillfors.wordpress.com
Bild på boken MISSHANDLAD

Boken kan beställas på Adlibris, Bokus, Bokia och Bokliv eller beställas hos författaren själv till ett pris av 150 kr inkl frakt.
E-post: millfors2@hotmail.com. Boken ges ut av bokförlagen Vulkan.

Obs!
Äntligen så finns det Evidens Angående
Cbåge dmx genombelysnings Undersökningar
Läs mera >>>

___________________________________________________________

2015-03-29
Whiplash – försäkrad och skyddslös?
Varje år orsakar trafikolyckor tusentals whiplashskador. De skadade kan då få ersättning av sitt försäkringsbolag. Men får de en rättvis bedömning?
Radioprogrammet i P1 Kaliber handlar om försäkringsbolagens välbetalda läkare, om jäv och om de som nekas ersättning.
sverigesradio.se >>>
Trafikskadenämndens oberoende ifrågasätts, sverigesradio.se >>>

Avskaffa Trafikskadenämnden
Pyry Niemi (S) Dagens Eko: Kvart i fem mp3 fil
Sändes 2015-03-29, kl 16:45
___________________________________________________________

2014-10-20
Värmehjälpmedel för nacksador
Minitech AS har i samarbete med svenska Nack-skadeförbundet utvecklat ett värmehjälpmedel som är personligt anpassad halskrage.
Information om värmehjälpmedel för nacksador på pdf

Klicka på bert för mer info!
Bert Magnusson har själv en nackskada. Han känner väl till problematiken med detta, och har varit en central person i utvecklingen av utrustning för värmebehandling. Han ivrar nu för ett Nordiskt forum där man kan sätta fokus på vad som kan göras för patienter med liknande skador.
bert.magnusson@nackskadeforbundet.se

___________________________________________________________

2014-03-27
Upprop-nackskadades situation i Sverige
Om du är nackskadad skulle vi vilja att du skickar oss en kort redogörelse för dina erfarenheter av det svenska sjukvårdssystemet, av försäkringskassan, av ditt försäkringsbolag och av eventuella rättsprocesser. Dina synpunkter kommer tillsammans med alla andras synpunkter att lämnas vidare till ansvariga beslutsfattare i syfte att förbättra situationen för alla nackskadade. Ju fler som gör sin röst hörd desto starkare blir vi. Skriv kortfattat och lämna uppgift om vem du är, skada och skadeår.

Dina synpunkter kan du lämna på adressen
Nackskadeförbundet
Klöverstigen 10 C
78451 Borlänge.

___________________________________________________________

2014-01-26
YouTube filmer om nackskador

Atlas Subluxation and Getting to the Root of it All!

Cervical Spine injury, Transverse Ligament Injury – Everything You Need To Know – Dr. Nabil Ebraheim

Cranio-Cervical Syndrome (CCS) Symposium – April 6, 2013, Joel Franck, MD.

Introductory Video on DMX — Narrated by Dr John Postlethwaite

”Steloperation av nacke, känsliga personer varnas!”
Stiff operation (atlantoaxial subluxation) of neck in Iran, Steloperation nacke Carin Millfors

Hur man diagnostiserar en nackskada (filmen är på engelska) >>>

___________________________________________________________

2014-02-11
Går det att komma åt korrumperade
tjänstemän, vilka ruinerar våra liv?

Många, vilka studerar Nackskadeförbundets hemsida, har oförskyllt råkat ut för korrumperade tjänstemän (hos Försäkringsbolagen deras s k försäkringsläkare). Samma sker även hos Försäkringskassan. Trots bevisade skador tvingas drabbade söka hjälp hos advokater och jurister. För sent upptäcks kanske att dessa samarbetar med försäkringsbolaget de processar mot. Europarådet rekommenderade nyss en granskning av svenska domstolar, med tanke på korruption. Korrupta tjänstemän hittas även hos andra myndigheter, landsting och kommuner. Men dessa brukar sällan fällas av domstolsväsendet!

– Att schavottering eller skamstraff på sikt kan göra korruptionen smärtsam för sina utövare, beskrivs i en ny bokgenre som blandar spännande och lättläst kriminalroman med fakta om maktkorruption.. Om de böckerna kan Du läsa mer om, när Du klickar här!

___________________________________________________________

2014-01-06
Artikel på SVT Debatt den 2 januari
”NACKSKADOR Svensk sjukvård har svårt att ställa rätt diagnos på nackskadade. Det utnyttjar försäkringsbolagen systematiskt. Deras försäkringsläkare, som aldrig träffar sina patienter, har till enda arbetsuppgift att vilseleda svenska domstolar”!
Läs artikeln här >>> debatt.svt.se

___________________________________________________________

2013-12-31
Film som beskriver en skada i nackleden

Se filmen här >>> www.youtube.com/ om nackskador

___________________________________________________________

2013-12-08
Sanningen om nackskador
Orsaken till att nackskadade inte får någon hjälp i Sverige är i grund och botten att försäkringsbolagen inte vill att skadorna ska synas.
Läs mera >>>

___________________________________________________________

2013-10-29
Har Du fått AVSLAG från FÖRSÄKRINGSKASSAN med hänvisning till termen ”INTERNATIONELL MEDICINSK VETENSKAP”
Hänvisa då till www.nackskadeforbundet.se och nedanstående citat från SANCO (EUkommissionen) ”Internationell medicinsk vetenskap” saknar definition i EU-rätten” Läs mer här>>
___________________________________________________________

2013-08-25
Var den så kallade Whiplashkommissionens ”experter” verkligen några experter?
På begäran av Bert Magnusson, som ordförande i patientföreningen Nackskadeförbundet har gjorts en sökning i den omfattande vetenskapliga databasen PubMed med avseende på hur många vetenskapliga artiklar som är publicerade av de medicinska experter som Socialstyrelsen anlitat i studien om utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld (2007-02-09), med avseende på hur många publikationer experterna har om whiplashskador. Whiplashkommissionens Experter del1.pdf
Whiplashkommissionens Experter del2.pdf

___________________________________________________________

© Nackskadeförbundet


besöksräknare
Besöksräknare

Startad den 19/5 2010