Svenska

Home
The purpose
FMRI
Information about neck injuries
DMX fluoroscopy
funktionsMRI

FMRI Links

www.anatometer.com

Clinical cases FONAR Upright MRI

Atlantoaxial dislocation associated with a mass in the extradural craniovertebral junction unrelated to rheumatoid arthritis. Case report.

The crowned dens syndrome. Evaluation with CT imaging.

Biomechanical Considerations for Stabilization of the Craniovertebral Junction

The revolutionary design of FONAR's Upright® MRI allows patients to simply walk in and be scanned.

Stabiliserande op reducerade massan som satt i närheten av dens i denna artikel.

Här pratar amerikanska neurokirurger om den nedre främre kirurgin ACDF-anterior cervical discectomy and fusion. Patienterna blir oftast förbättrade.

Verkar som de framförallt utför scolioskirurgi men tar även upp att de opererar halsryggraden efter bla trauma.Diagnostik med multifunktionell röntgen inklusive fluoroskopi , MRI, spiral och 3D-CT. De utför även radiofrekvensbehandlingar disk och facettleder.

Spine Research Institute of San Diego Institutet startades av dr Croft. Man beskriver skadan relativt bra.Kritiska synpunkter vad gäller Quebec Task Force samt Litauenstudien.

Det är kanske danskarna vi ska sammarbeta med. De anger att funktionell CT eller funktionell MRT krävs för att se instabilitet. Har Montazem och Volle som referens.

Medicine - Atlantoaxial Instability : Article by Daxes Banit, MD

___________________________________________________________

PDF

THE ANATOMY of the ATLAS SUBLUXATION
Atlas_Subluxation.pdf

Upright, Weight-bearing, Dynamic-kinetic Magnetic Resonance Imaging of the Spine Review of the First Clinical Results
dynamic-kineticMRI.pdf

Auxiliary Device for Functional MRI Examinations of the Cervical Spine designed to facilitate the detection of cryptic lesions
Neuro Swing.pdf

Evaluating Atlantoaxial Anatomy and Screw Placement with Three-Dimensional Cone-Beam Computed Tomography
Evaluating spine anatomy.pdf
   © Nackskadeförbundet