Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Uppvaktning av Civilutskottet

Rapport av Britt Gisselberg
Den 13 mars 2007

Nackskadeförbundet uppvaktade i dag Civilutskottet i samarbete med oberoende försäkringskollegiet representerade av advokat Nils-Evert Andersson och dr Bengt H Johansson och framförde våra synpunkter på den oacceptabla ekonomiska situation som en skadad befinner sig i då den vill få sin situation bedömd av domstol. Nils-Evert hade gjort en klargörande redovisning av förhållandena vilken distribuerades till utskottet.

Han påpekade att sedan den statliga rättshjälpen togs bort för trafikskadade 1997 har rättsskyddsersättningen hos försäkringsbolagen inte förändrats. Denna kvarstår oförändrat på i genomsnitt ca 120 000 kronor. Vid en förlust i domstol kan det därför bli kostsamt för den skadade om man skulle förlora, eftersom man då får betala för både sin egen och försäkringsbolagets kostnader.

Det var många personer i rummet, klart fler än utskottets ledamöter, uppskattningsvis 25-30 personer. Intresset var stort och flera frågor ställdes från utskottets ledamöter. Jag fick intrycket att utskottet tog till sig budskapet och att man såg allvarligt på förhållandet.
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010