Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Nackskadeförbundets nyheter

<<< Arkiv >>>

___________________________________________________________

2016-03-02
Utskrift i 3D Printer gav denne man ny nacke!
Att ersätta en nacke är komplicerat - att göra det med en hjälp av en 3D-skrivare är lite lättare.
3D Printing Gave This Man a New Spine
Replacing a spine is complicated – 3D printing makes it a little easier.

___________________________________________________________

2016-01-12
Repportage från Norska TV2 om stående MRI
Nackskador hittas som man inte upptäcker med liggande MRI Konstaterar Professorn i radiologi Francis W. Smith
Mener stående MR kan avsløre ukjente nakkebrudd www.tv2.no >>>
___________________________________________________________

2015-04-11
KORRUPTION
Både Whiplashkommission och Trafikskadenämnd styrs av försäkringsbranschen, med hjälp av dess välbetalda ledande läkare, handplockade för att likt ett kanadensiskt försäkringsbolag i Quebec - vars gravt manipulerade trafikskadestatistik, vilket blev så lönsamt att likartad verksamhet senare startades även i Sverige.

Anlitade "Experter" saknade enligt PUB MED nödvändig egen vetenskaplig produktion gällande nackskador - innan de handplockades av försäkringsbranschen - för att samma skulle kunna ske även i Sverige, precis som i Quebec. Läs mera här >>>

Att dessa, likt professor Link ägnat sig åt betydande JÄV - har Kaliber nu avslöjat. Whiplash - P1 Kaliber granskade försäkringsbolagen, läkare, jäv och nekad ersättning>>>

___________________________________________________________

2015-03-29
Whiplash - försäkrad och skyddslös?
Varje år orsakar trafikolyckor tusentals whiplashskador. De skadade kan då få ersättning av sitt försäkringsbolag. Men får de en rättvis bedömning?
Radioprogrammet i P1 Kaliber handlar om försäkringsbolagens välbetalda läkare, om jäv och om de som nekas ersättning.
sverigesradio.se >>>
Trafikskadenämndens oberoende ifrågasätts, sverigesradio.se >>>

Avskaffa Trafikskadenämnden
Pyry Niemi (S) Dagens Eko: Kvart i fem mp3 fil
Sändes 2015-03-29, kl 16:45
___________________________________________________________

2015-03-10
Stort symposium i Finland

Seminarium i Fnland 26-28 augusti 2015

I am happy to inform the the registration for the 2nd Turku Traumatic Brain Injury Symposium is open at http://congress.utu.fi/TTBIS2015/index.php There you may also find the final program, introduction of the speakers as well as information about accommodation and travels. We have succeeded in creating an absolute top-level symposium with world´s leading experts as speakers. All those interested in modern brain imaging and especially imaging of traumatic brain injury will surely find this interesting.

Hoping to see as many of you as possible in Turku at the end of next August!
Kind regards,
Olli Tenovuo
MD, PhD, Adj. Prof. of Neurology and Neurotraumatology
Head of Department
Division of Clinical Neurosciences
Department of Rehabilitation and Brain Trauma
Turku University Hospital and University of Turku
___________________________________________________________

2015-02-12
Hur man reduceras till en ond nacke och får livet åter
Historien börjar med en ridolycka 1986, jag var då 26. Trauma mot bakhuvudet, medvetslöshet, kramper och efterföljande minnesförlust. Historia av Yvonne Knuutinen: Läs hela historien här >>>
___________________________________________________________

2015-01-21
HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
DOMSLUT 2014-12-04
Hovrätten ändrar tingsrättens dom och förpliktar Länsförsäkringar Sak att betala ut ersättning...>>>
___________________________________________________________

2014-11-22
Kommittédirektiv

Ansvar för försäkringsmedicinska utredningar

Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Sammanfattning
En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses. Utredaren ska lämna förslag till de författningsändringar som utredarens överväganden ger anledning till. Syftet med utredningen är att tydliggöra ansvaret för att göra försäkringsmedicinska utredningar och utfärda försäkringsmedicinska utlåtanden.

Läs hela Kommittédirektivet på www.riksdagen.se

___________________________________________________________

2014-11-19
Motion till riksdagen
av Pyry Niemi och Hillevi Larsson (S)


Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa en mer rätts- och patientsäker process för dem som drabbas av nackskador.

Motivering
Mellan 60 000-75 000 personer drabbas årligen av nackskador. Många av dessa olyckor sker i trafiken. Efter att vi läst flera hundra olika berättelser från nackskadade inser vi att det finns stora brister i vårt nuvarande system för trafikförsäkringar och kring försäkringarnas värde efter trafikolyckor då de skadelidande med bl.a. nackskador ska bedömas och ersättas.

Läs hela motionen på www.riksdagen.se Motion 2014/15:2861

___________________________________________________________

2014-10-20
Värmehjälpmedel för nacksador
Minitech AS har i samarbete med svenska Nack-skadeförbundet utvecklat ett värmehjälpmedel som är personligt anpassad halskrage.
Information om värmehjälpmedel för nacksador på pdf

Klicka på bert för mer info!

Bert Magnusson har själv en nackskada. Han känner väl till problematiken med detta, och har varit en central person i utvecklingen av utrustning för värmebehandling. Han ivrar nu för ett Nordiskt forum där man kan sätta fokus på vad som kan göras för patienter med liknande skador.
bert.magnusson@nackskadeforbundet.se

___________________________________________________________

2014-08-12
Kiropraktor = Stroke
Ta en titt på följande länkar innan ni uppsöker en kiropraktor för behandling.
youtube "My Husband Died from Chiropractic Stroke"

youtube Television Investigation of Chiropractic Stroke

youtube Chiropractor admits he caused a stroke by giving an "adjustment."

youtube CNN's Dr. Sanjay Gupta reports on chiropractic stroke
___________________________________________________________

2014-07-23
"Du vill väl inte arbeta"
"Efter många år med kronisk smärta och tidsbegränsad sjukersättning skulle mannen prövas mot arbetsmarknaden. Läkarintyg visar att hans arbetsförmåga bedömdes helt nedsatt. Men det räckte inte för Försäkringskassan. Till slut orkade han inte längre." Skriver DT på nätet.
Läs mer här>> www.dt.se
___________________________________________________________

2014-07-09
Prejudikat vinnande dom Legio
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
DOMSLUT 2014-06-26
Hovrätten fastställer tingsrättens dom. >>>
___________________________________________________________

2014-07-08
Fick vård i Japan betald av Försäkringskassan
Fick ersättning för strålbehandling i Japan
70-åriga Christina, hade lungtumörer som var svåra att operera, men som gick att bota med en avancerad strålbehandling som inte finns i Sverige. Artikel på sverigesradio.se >>>
___________________________________________________________

2014-07-08
Dom i HÖGSTA DOMSTOLEN
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
DOMSLUT 2014-06-13
HD ändrar Hovrättens dom och förpliktar If Skadeförsäkring att betala >>>
___________________________________________________________

2014-07-04
Dom i Göta Hovrätt
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
HOVRÄTTENS DOMSLUT 2014-06-14
Hovrätten fastställer tingsrättens dom! >>>
___________________________________________________________

2014-04-09
En mycket bra Hovrätts dom!
Pisksnärtskadad får miljonbelopp
En kvinna i 40-årsåldern råkade ut för en trafikolycka 1999 och drabbades av en svår pisksnärtskada.

När försäkringsbolaget nekade kvinnan ersättning gick saken till domstol. I rättegången förlorade hon fallet efter expertutlåtande som sade att kvinnan haft smärtproblem innan olyckan.

När fallet nu togs upp på nytt visade det sig att de båda experterna aldrig har träffat kvinnan för en undersökning.
Dessutom står hennes läkare fast vid att besvären helt är kopplade till olyckan.

Hovrätten dömer därför nu försäkringsbolaget att betala kvinnan 814 125 kronor i ersättning och livränta fram till kvinnan fyller 65 år, skriver Piteå-Tidningen, Helsingborgs Dagblad, Aftonbladet med flera på nätet.

Läs hela Hovrättens dom här i pdf format >>>

___________________________________________________________

2014-04-09
Sverige talar med dubbla tungor inom EU:s gränsöverskridande vård
direktriktade domar mot Försäkringskassan och Sverige från EU-domstolen 2006 fastslogs att unionens rättssäkerhetsprincip skall prövas(även av Sverige) vid inskränkning av fria rörligheten som är garanterad av EU-rätten.

Rättssäkerhetsprincipen är en av grundpelarna i unionsrätten där inskränkaren, här Försäkringskassan, ska bevisa de legitima skälen i Sveriges lagstiftning för inskränkning, därtill skall bedömning göras utifrån nödvändighet och proportionalitet ställt emot unionsfördraget. Läs mera >>>

___________________________________________________________

2014-03-27
Upprop-nackskadades situation i Sverige
Om du är nackskadad skulle vi vilja att du skickar oss en kort redogörelse för dina erfarenheter av det svenska sjukvårdssystemet, av försäkringskassan, av ditt försäkringsbolag och av eventuella rättsprocesser. Dina synpunkter kommer tillsammans med alla andras synpunkter att lämnas vidare till ansvariga beslutsfattare i syfte att förbättra situationen för alla nackskadade. Ju fler som gör sin röst hörd desto starkare blir vi. Skriv kortfattat och lämna uppgift om vem du är, skada och skadeår.

Dina synpunkter kan du lämna på adressen
Nackskadeförbundet
Klöverstigen 10 C
78451 Borlänge.

___________________________________________________________

2014-02-11
Går det att komma åt korrumperade
tjänstemän, vilka ruinerar våra liv?

Många, vilka studerar Nackskadeförbundets hemsida, har oförskyllt råkat ut för korrumperade tjänstemän (hos Försäkringsbolagen deras s k försäkringsläkare). Samma sker även hos Försäkringskassan. Trots bevisade skador tvingas drabbade söka hjälp hos advokater och jurister. För sent upptäcks kanske att dessa samarbetar med försäkringsbolaget de processar mot. Europarådet rekommenderade nyss en granskning av svenska domstolar, med tanke på korruption. Korrupta tjänstemän hittas även hos andra myndigheter, landsting och kommuner. Men dessa brukar sällan fällas av domstolsväsendet!

- Att schavottering eller skamstraff på sikt kan göra korruptionen smärtsam för sina utövare, beskrivs i en ny bokgenre som blandar spännande och lättläst kriminalroman med fakta om maktkorruption.. Om de böckerna kan Du läsa mer om, när Du klickar här!

___________________________________________________________

Läs mer i Nackskadeförbundets arkiv >>>   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010