Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
OBS! ATT TÄNKA På!

TÄNK På ATT DU INNAN OPERATION AV NACKE, BRÖSTRYGG OCH LÄNDRYGG, HAR FåTT EN ADEKVAT DIAGNOS!!

SOM LÄGET ÄR I DAG Så HAR VI INTE TILLGåNG TILL ADEKVATA DIAGNOSISKA åTGÄRDER INOM SVERIGE. I DAG KAN MAN ENDAST Få DEN I FINLAND OCH TYSKLAND ÄVEN I NORGE MED FUNKTIONELL FMRI.

DESSA OPERATIONER SKALL UTFÖRAS AV DUKTIGA NEUROKIRURGER. EFTERSOM NACKEN ÄR ETT VÄLDIGT KOMPLEXT OMRåDE OCH SOM ORTOPEDER INTE HAR KUNSKAP ELLER UTBILDNING I.

Så TÄNK FLERA GåNGER Så ATT DET BLIR DUKTIGA NEUROKIRURGER MED ADEKVAT UTBILDNING. DEN INBLICKEN HAR VI I NACKSKADE- FÖRBUNDET FåTT BEKRÄFTAT AV SVENSKA NEUROKIRURGER OCH UTLÄNDSKA NEUROKIRURGER.

OBS! BÖR TILL LÄGGAS ATT KOLLA UPP VEDERBÖRANDE OPERATÖR. HUR MåNGA HAN HAR OPERERAT, VILKA RESULTAT VEDERBÖRANDE HAR OCH VILKEN UPP FÖLJNING SOM HAR GJORTS.

SOM LÄGET ÄR IDAG Så ÄR DET VIKTIGT ATT MAN HAR EN BANDSPELARE MED SIG NÄR MAN GåR TILL DOKTORN ELLER ATT NåGON ANHÖRIG ELLER GOD VÄN KAN SKRIVA NED VAD SOM SÄJS. Så ATT MAN KAN GÖRA EN JÄMFÖRELSE MED DET SOM STåR I JOURNALEN..

NACKSKADEFÖRBUNDETS STYRELSE
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010