Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
KORRUPTION

Både Whiplashkommission och Trafikskadenämnd styrs av försäkringsbranschen, med hjälp av dess välbetalda ledande läkare, handplockade för att likt ett kanadensiskt försäkringsbolag i Quebec - vars gravt manipulerade trafikskadestatistik, vilket blev så lönsamt att likartad verksamhet senare startades även i Sverige.

Anlitade "Experter" saknade enligt PUB MED nödvändig egen vetenskaplig produktion gällande nackskador - innan de handplockades av försäkringsbranschen - för att samma skulle kunna ske även i Sverige, precis som i Quebec.

PubMed är ett internationellt referenssystem omfattande det mesta som publicerats inom medicinsk forskning!

Därför styr numera Försäkringsbranschen hur svårt nackskadade hanteras av sjukvård, Försäkringskassan, samt medicinskt okunniga domare!

Trots svåra skador brukar drabbade förlora med hänvisning till vad Trafikskadenämndens "experter" - de mycket välbetalda försäkringsmedicinska rådgivarna - framhåller i domstolarna.

Att dessa, likt professor Link ägnat sig åt betydande JÄV - har Kaliber nu avslöjat. Whiplash - P1 Kaliber granskade försäkringsbolagen, läkare, jäv och nekad ersättning>>>

Bifogade ljudfilen Kaliber bygger sina argument på, påvisar varför svårt nackskadade felaktigt förlorar i svenska domstolar, varefter de mer eller mindre ruinerade tvingas tvingas inse att SAMHÄLLET inte bryr sig om att ge dem den nödvändiga vård som krävs! Inte ens - trots att de under en följd av år betalat trafikförsäkringspremier - vilket t o m Finansinspektionen har full kännedom om!

En inblick i hur manipulationen av fakta brukar genomförs lämnas i Dom 2014-06-03 från Hovrätten för Övre Norrland (Dom 2014-06-03) gällande bl a Professor Hans Links "trovärdighet" i dessa sammanhang (sid 6 : citat) "Den bedömning som Göran Sjöden och Richard Tegnér gjort vinner stöd av Hans Links utlåtande till Trafikskadenämnden" . Vidare samma sida: " Göran Sjödén, Rickard Tegnér och Hans Link besitter särskild sakkunskap i fråga om nackskador. det kan dock inte uteslutas att de haft fel utgångspunkt vid sina bedömningar av Xs arbetsoförmåga. De har fokuserat på de besvär X hade före olyckan... fastän arbetsoförmåga ska dock göras utifrån det skick hon befann sig i vid olyckstillfället... Det är därför i detta sammanhang tillräckligt att konstatera att de besvär som X hade före olyckan inte varit så stora att hon behövt sjukskriva sig en enda dag och alltså inte av sådan svårighetsgrad att de med någon som helst säkerhet skulle komma att påverka hennes arbetsförmåga.

Enligt hovrättens mening bör - med hänsyn till det ovan sagda - viss försiktighet iakttas vid värderingen av den bedömning som Göran Sjödén, Rickard Tegnér och Hans Link har gjort. Därtill kommer att de inte har träffat X personligen...

Dessa sakkunniga har dessutom förklarat hennes besvär med s.k. somatoformt smärtsyndrom eftersom besvärsbilden enligt deras uppfattning inte överensstämmer med den traumatiska principen.

- Någon sådan princip existerar inte i verkligheten - utan är en påhittad konstruktion som skapats av en annan försäkringsläkare (Charlotte Sachs) som sammanbott med ovan nämnde Richard Tegnér!

En förutsättning för att kunna återvinna hälsa och funktion är att drabbades skador redan i akut skede blir korrekt utredda med senaste internationellt accepterade metoder.

Att varken riksdag, regering eller rättssamhället tycks bry sig om att dessa "experter" tillåtits sitta på flera ledande positioner samtidigt - det professor Link gjort - är minst sagt skrämmande!

Dessa försäkringsläkare måste bestraffas till följd av hur de bryter mot grundläggande etiska regler alla läkare har skyldighet att följa!

När kommer detta att ske - eller skall nuvarande skamliga hantering av svårt skadade medborgare få fortsätta - som om inget hänt och utan att samhället bryr sig?

Hur kan man tillåta att denna typ av korruption får fortsätta och fortsätta, som om ingenting hade avslöjats?

Är Sverige med dessa skamfläckar att betrakta som ett föredöme för övriga länder?

Vad som krävs att alla förlorade processer, vilka bygger på lögnaktiga påståenden måste ovillkorligen omprövas, samt att stora skadestånd måste utbetalas av respektive försäkringsbolag! Dessa skall inte få fortsätta att utnyttja sin makt via medicinskt okunniga domar och eller en lagstiftning som tycks vara formulerad helt enligt branschens önskningar!

Svåra nackskador kan nämligen i dagens läge fastställas med senaste teknik, som ännu inte finns vid den landstingsdrivna sjukvården!

Hur detta kommer sig framgår av ett uttalande av Mats Eriksson (SKL)! - Nämligen att modernisering av nackskadevården i betydande utsträckning motarbetas av en ledande grupp ortopeder!

Är det inte dags nu att avskaffa SKL och landstingen för att istället följa de riktlinjer EUDOMSTOLEN fastställt gällande svenska medborgares rätt till bästa tänkbara vård inom EU/EESområdet?

Bert Magnusson, ordförande i Nackskadeförbundet

Bo Sonnsjö,. MD PhD, vice ordförande   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010