Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Rune Karlsson "Detta är fakta"


Detta är fakta hur jag Rune Karlsson
Lokstallsgatan 20 693 34 Degerfors 0586-42417 blivit och är behandlad av Myndigheter och Försäkringsbolag i dagens Sverige.

Bakgrund:
Fick i samband med akutsjukvård den 2004-11-17 (efter trafikolycka) order av behandlande läkare att omgående gå tillbaka till mitt jobb och samtidigt påbörja sjukgymnastik

Före detta har jag inte varit sjukskriven på 36-år

Sammanställning av några viktiga tidpunkter ang. handläggningen av mina skador efter trafikolycka

2004-11-17:Trafikolycka se polisrapport förhör 2004-11-25 samt Rättsintyg 2005-02-03. Fick i samband med akutsjukvård den 2004-11-17 order att omgående gå tillbaka till mitt jobb och samtidigt påbörja sjukgymnastik samt beställa tid på Pilgårdens vårdcentral för kontroll av blodtrycket. I rättsintyget ang. 470416-4955 framgår det att det är för tidigt att uttala sig om ifall det finnes risk för framtida men i RK:s fall.

2005-01-03: Cityrehab Karlskoga. Uppstarta sjukgymnastik

2005-08-24: Ambulanstransport till Karlskoga lasarett under pågående arbetspass på grund av yrsel smärtor i nacken mm.. (Har jobbat trotts smärtor i nacke, huvud, samt yrsel och koncentrations svårigheter mm). Helt sjukskriven.

2005-09-12: Avslutar med omedelbar verkan pågående sjukgymnastik på order av läkare efter akut läkarbesökt på Karlskoga lasarett.

2006-01-12: Genomgång magnetröntgen Ortopeden Karlskoga Lasarett Rolf Andersson. Inga ortopediska fel hittades men jag fick rådet att lära mig att leva med mina skador då dessa inte går att åtgärda enligt Rolf Andersson. Remiss till Sjukgymnast på Pilgårdens vårdcentral.

2006-03-30: Uppstart med sjukgymnastik på Pilgårdens vårdcentral Matti Jokikokko.

2006-04-22: Akutbesök Karlskoga lasarett för smärtor i nacke huvud och bröst. Blev inlagd för kontroll. Insättning ny medicin och vid nattligt toalettbesök blev jag mycket yr i huvudet. Ramlade och bröt foten. (Fick ligga 18 tim innan gipsning)

2006-05-07: Ambulanstransport. Akutbesök Karlskoga lasarett för smärtor i nacke och huvud.

2006-12-18: Avslut sjukgymn. Pilgårdens Vårdcentral. Mina skador kan inte hjälpas mera.

Genomgått:
2005-12-08   Magnetröntgen      Karlskoga Lasarett   Inga fel hittades
2006-06-13   Isotopröntgen nr1  Örebro Lasarett       Inga fel hittades
2006-06-15   Isotopröntgen nr2  Örebro Lasarett       Inga fel hittades
2006-07-14   Lång tids EKG        Karlskoga Lasarett   Inga fel hittades

2007-02-26-2007-03-01
Försäkringsmedicinsk utredning Västerås Stora skador bekräftas Mina skador är bekräftade och härrör från trafikolyckan. Man upptäcker vidare att mitt benbrott är fel läkt.

Handläggningstider

Försäkringskassan
Förnärvarande är det handläggare nr 4 som sköter mitt ärende. Utredning angående rätt till sjukpenning tog ca 8veckor (56dagar) Utredning ang. mina skador startade den 2005-10-24. Det tog (647dagar) Är detta rimligt??????

Intyg från behandlande läkare med uppgifter att jag kommer att vara sjukskriven minst ett år troligtvis längre inlämnas den 2006-05-16. Försäkringsläkaren uttalar sig den 2006-12-11 (efter 209 dagar) att av inkomna intyg går det Ej att uttala sig om mina skador. Det är inlämnat invaliditetsintyg samt intyg som direkt påvisar vilka skador jag har.

2007-06-26
FK godkänner mina skador och beslutar att min inkomst skall utgöra ett snitt av mina tre bästa senaste inkomstår av dom fem senaste åren . (Har överlämnat mina senaste tio års inkomster)

2007-06-28
FK godkänner min Arbetsskada men inte mer än fyra månader tillbaka sedan hoppar man över 18-månader för att sedan betala för tre dagar. Man godkänner inte FK-beslut att räkna på min inkomst utan går efter eget framtaget beslutsunderlag. (Har överlämnat mina senaste tio års inkomster) Man hänvisar mig till Länsrätten för avgörande beslut.

Trygg-Hansa
Förnärvarande är det handläggare nr 3 som sköter mitt ärende. Trygg-Hansa begärde invaliditetsintyg från Pilgårdens vårdcentral behandlande läkare den 2005-12-21. Pilgårdens vårdcentral svarade till Trygg-Hansa den 2006-05-17 (efter 147dagar).

2005-12-21
Trygg-Hansa har i brev dat den 2005-12-21 godkänt min Wiplash skada men ej mitt blodtryck.

2007-09-19
Den 2007-09-19 Skriver Trygg-Hansa att man inte finner något samband med mina skador och trafikolyckan varför man avslår min begäran om ekonomiskt stöd för förlorad inkomst mm. !!!!!!!

Jag har idag tappat förtroendet för våra Myndigheter och Försäkringsbolag med hänvisning till vad jag och min älskade familj har gått och går igenom.

Vad säger man till sina barn och barnbarn när man har lärt dem att man skall göra rätt för sig och tro på det samhälle vi har byggt upp och som går vidare.

Degerfors den 18 oktober 2007

....................................................
Rune Karlsson
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010