Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Möte på SBU-statens beredning
för medicinsk utvärdering.


070125

Vi blev väl mottagna av VD Nina Rhenqvist och enhetschef Måns RoseŽn. Från vårt förbund deltog ordförande Bert Magnusson, Anette Svedlind, Britt Gisselberg samt av oss tillfrågade läkare med speciellt kunnande om nackskador Bengt Johansson och Gunilla Bring. Bengt Johansson redogjorde för de skador som kan uppstå på ligamenten C0-C3, speciellt de för stabiliteten betydelsefulla alarligamenten, och visade även en operationsfilm av en patient med instabilitet. Nina Rhenqvist uttryckte en förståelse för den svåra situation de svårast nackskadade har och informerade om att whiplashkommisionens rapport inte är avsedd för denna patientgrupp utan endast för de med lättare skador. Bengt Johansson överlämnade studier av dr Mikkonen och dr Kråkenes samt en egen uppföljning av ett mindre antal patienter som genomgått stabiliserande operation C0-C3 hos dr Montazem. Därefter följde en diskussion. Den högsta evidensen anser SBU att en studie har som är randomiserad och dubbelblind, dvs patienten lottas slumpvis till behandlings- respektive kontrollgrupp och varken patienten eller behandlande läkare vet under studiens gång vilken grupp patienten tillhör. Den sk blindningen är svår att genomföra vid kirurgiska studier ansåg Anders Norlund på SBU vid mötet 14/12-06 på socialstyrelsen. Vi framför vår åsikt liksom vid mötet på socialstyrelsen att även randomiseringen blir svår att genomföra pga de svåra skador patienterna har som kommer ifråga för en stabiliserande operation. Det är mycket viktigt att patienterna diagnosticeras med funktionell MRI då dessa skador inte kan ses med någon annan metod. Nina Rehnqvist framhöll att man behöver se att den metod som dr Volle använder vid funktionell MRI av övre halsryggraden är reproducerbar, dvs att fler radiologer kan utföra denna undersökning med samma resultat. Detta kan säkerställas genom en studie som är köns- och åldersmatchad med en frisk kontrollgrupp och bedömdes vara det mest angelägna att genomföra i första steget. Hur det är lämpligt att utforma själva operationsstudien skall SBU samråda ytterligare med socialstyrelsen.

Det var på det hela taget en givande diskussion, och Nina Rehnqvist avslutade med att hon vid behov kommer att ta kontakt med nackskadeförbundet.
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010