Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Nackskadeförbundets uppvaktning hos Svea Hovrätt

Nackskadeförbundet med Bert Magnusson och Lars Nilsson var den 3 oktober tillsammans med Dr Bengt H Johansson som sakkunnig hos hovrättspresidenten vid Svea Hovrätt Johan Hirschfeldt samt hovrättsfiskal David Löfgren och påtalade de problem som skadelidande möter vid domstolstvist mot försäkringsbolag.

Det är mycket riskfyllt att få sitt ärende prövat i domstol som kan leda till flera 100 000: - kronors förlust för den skadade sedan det låga rättsskyddet är använt.

Högst anmärkningsvärt tycker vi det är då domstolen i sitt avgörande skriver att det föreligger skillnad mellan vad den skadades läkare säger och vad försäkringsbolagens läkare säger och att domstolen då skriver att övervägande skäl inte talar för den skadade. Eftersom grunden till stämningen ligger i konflikt mellan två medicinska uppfattningar kan man med domstolens argumentering aldrig vinna ett mål. Förhållandet står i strid med domstols uppgift att döma efter vad som framkommit i målet och därvid ta eget ställningstagande.

Ett annat förhållande uppfattar vi vara att domstolen accepterar de medicinska villkor som bolagen ställer upp, trots att dessa INTE är vetenskapligt accepterade och trots att de inte heller är i överensstämmelse med idag nya vetenskapliga kunskaper.

Nackskadade förstår helt enkelt inte hur domstolarna resonerar och känner stor osäkerhet för hur den behandlar oss skadade och därmed vår rättssäkerhet.

Trots ”täckande” försäkringar när vi skadade ådragit oss exempelvis en nackskada som förändrat våra liv i grunden tycks vi inte i domstolarna erkännas till rättmätig skadeersättning av domstolar.

Johan Hirschfeldt lyssnade uppmärksamt tillsammans med David Löfgren på synpunkterna och båda antecknade noga. Han ställde frågor som vittnade om att han har kännedom om just detta problemområde och att han följder debatten. Hirschfeldt sade att han planerar att lyfta upp frågorna vid ett möte som de olika cheferna på hovrätten har och diskutera detsamma.

Som uttryck för sin observans tog han själv upp och påpekade att TV programmet Uppdrag granskning tisdagen den 3 okt kl. 20.00, samma dag Nackskadeförbundet var hos honom ett program med rubriken

"Du vet att Du har rätt, men du har inte råd att bevisa det i domstol. En allt vanligare situation i det svenska domstolsväsendet? "   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010