Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Möte med försäkringsbolaget If.

Eftersom omständigheterna, såväl tid som forum, den gången inte tillät Henrik Ask att utveckla resonemanget valde han istället att bjuda in oss på en fortsatt diskussion. Ett utdrag från denna diskussion presenteras nu här nedan.

Henrik lyssnade intresserat till vad vi hade att berätta om dels vad vi som skadade varit med om, och dels om Nackskadeförbundet. Han berättade själv att just nackskador av typen ”whiplash” uppkomna vid trafikolyckor var en växande andel av antalet anmälda personskador. Eftersom det är mycket svårt att se skadorna så är de även svåra att handlägga för försäkringsbolaget.

Då vi i samband med detta berättade om vantaan magneetti I Helsingfors, där vi båda hade undersökts med magnetkamera och då kunnat få våra skador konstaterade. Så var det något som Henrik genast tog till sig och skulle undersöka vidare. Hur detta utvecklar sig, skulle han återkomma till oss om. Vidare berättade han att If, i syfte att lära av erfarenheter hade sänt ut frågeformulär till ett antal personer, vars ärenden var slutreglerade. Dessa personer hade gemensamt att samtliga haft allvarliga skador och, de tillfrågades runt hur de ansåg att deras ärende handlagts och vad de ansett som viktigt att försäkringsbolaget bistod med. Det hade då framkommit bland annat, att många av de tillfrågde hade värdesatt högre att bli så friska som möjligt, framför att få pengar.

Rörande frågan om ett samverkan så ställde sig Henrik positiv till det och erbjöd på rak arm att försöka t.ex vid möten hos Nackskadeförbundet ordna med föreläsare från If. Detta första mötet med If:s personskadechef Henrik Ask var ett möte i positiv anda med en förhoppning om fortsatt kontakt och ömsesidigt utbyte av kunskaper och erfarenheter som på sikt ska kunna hjälpa den nackskadade ytterligare mot idag.   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010