Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Landstinget i Dalarna, Falun den 2006-01-17

Det kunde återigen konstateras att sjukvården i Dalarna idag är ointresserad och tyvärr inte öppna för nya rön vad gäller diagnostik och adekvat vård i detta område? Det finns idag i alla fall möjlighet till både diagnostik och vård i andra länder som ex. Tyskland. Detta vittnar de många patienter som både diagnostiserats och opererats i Tyskland.

En rak fråga till politikerna var att eftersom denna hjälp inte finns att få i Sverige, kommer man att kunna få ersättning för att åka till Tyskland och operera sig? Detta var det ingen som kunde ge rakt svar på. Landstinget betalar inte idag för resor och Försäkringskassan har stoppat ersättningen i väntan på dom i Kammarrätten efter överklagan hos Länsrätten där Försäkringskassan förlorade. Varför och vem som i Landstinget Dalarna som beslutat att stoppa resersättningen var det heller ingen som kunde ge besked om.

När det gäller landstinget ska jag ta reda på mer om vem som beslutat och varför. Som jag ser det ska man i tveksamma fall vara ödmjuk i bedömningen, sa landstingsrådet Lars-Ove Hagberg (v).

Såväl politikerna som tjänstemännen hänvisade till kravet på evidensbaserad sjukvård, en sjukvård som utgår från forskning med pålitliga studier. Men, majoriteten av de 'behandlingar som genomförs i svensk sjukvård är inte evidensbaserad hävdade Nackskadeförbundet. Varför nu så höga krav på just det här området ? Det stämmer sade Leif Hernefalk, verksamhetschef vid ortopedkliniken, och det beror på att vi tidigare använde oss av helt andra begrepp. De metoder som nu förs in i sjukvården måste på ett helt annat sätt vara granskade med lupp. Som ett litet landsting med ett länslasarett kan vi inte gå först i den här forskningen. Den utvecklingen måste, som jag ser det, drivas på universitetssjukhusen.

Dr. Bengt H Johansson, berättade om de olika skador som kan uppstå efter ett whiplash-trauma. Att man varit med om ett whiplash-trauma säger inte ett smack om själva skadan, eftersom det finns så många olika varianter. Ofta handlar det om flera skador som är väldigt svåra att upptäcka i de undersökningar som görs i Sverige. Därför är det väldigt vanligt att dessa skador underdiagnostiseras eller inte diagnostiseras alls.

Nackskadeförbundet är övertygade om att domen i kammarrätten blir positiv så att försäkringskassan måste betala för operationerna, eftersom dessa inte utförs i Sverige idag. Vad Försäkringskassan nu sysslar med är diskriminera en mycket stor patientgrupp. Vi tror också att landstingen rätteligen skall betala själva resan, vilket är en rättighet i dagens samlade EU värld.

Lars Nilsson   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010