Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Möte på Lunds universitetssjukhus med neurokirurg Hans Säveland

Mötet var framåtskridande givande och han förstod våra problem till största del men vissa symtom/besvär var han inte insatt i och han menade att man i Sverige nu måste börja lära sig att diagnostisera dessa skador och symptom, och därmed förstå vilka komplexa problem nackskadade har. Hans Säveland menade därför att alla inkl. professionen skulle glömma allt bakåt och nu börja om från noll.

Hans Säveland har själv gjort ca 300 stabiliseringsoperationer men då på diagnostiken reumatism. Han visade ett plastskelett hur dom där utför operationer på reumatiker och på artros och cancer. Dessa operationer är desamma som hos oss med instabilitet på den kraniocervikala leden, ledkomplexet är det som skiljer sig och därför idag inte kan diagnostisera våra skador fullt ut, men som nu mest troligt kommer att kunna ske. En utvärdering av triggerpunkt kirurgi och stabiliseringsoperationer som socialstyrelsen fått i uppdrag av den avgående regeringen Utvärderingen kommer troligt att ske på Lunds Universitet och på Karolinska neuvro kirurgiska klinik. Medverkande som patientorganisation i denna av Socialstyrelsens utvärdering blir Nackskadeförbundet.

På fråga till Hans Säveland om hur nackskadade skall få adekvat hjälp annan än den som idag står till buds hos vårdcentraler och länslasarett, där nackskadade enbart blir hänvisade till ortopeder sa han tydligt att ortopeder inte har utbildning och därför heller ingen kunskap om nacken och ryggen.

Hans Säveland betonade att det var mycket viktigt med starka patientorganisationer och vi fick där emot beröm för detta arbete som vi gör i nackskadeförbundet

Tilläggas måste sägas att Hans Säveland inte heller tyckte om det slarviga använda ordet whiplash, vilket vi instämde i som alldeles riktigt, eftersom det är en nackskada.

Nackskadeförbundet tackar för detta möte i Lund och känner nu lite starkare att det finns vilja och kunskap för att möta upp med förbättrade åtgärder för de nackskadades problem.

Nackskadeförbundet förstår att det innebär politisk vilja att förändra, men samtidigt som nu när förståelsen och vetenskapen förändras/utvecklas i samhället finns där stora möjligheter för samhället att ta bort ett stort lidande hos tusentals och därmed göra en stor vinst inte bara räknat i kronor men också på köpet få människors livskvalitet väsentligt förbättrad, vilket gynnar hela samhället. På Nackskadeförbundets önskelista står att det måste finnas ett s.k. nackskadecenter någonstans i Sverige.

Med på mötet var förutom Hans Säveland, Bengt H. Johansson, Bert Magnusson, Lars Nilsson, Ulrika BjörkÚn och Jenny Österberg.   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010