Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Uppvaktning av
Socialföräskringsutskottet den 26 april 2007


Advokat Nils-Evert Andersson, dr Bo Sonnsjö och jag uppvaktade i torsdags ordförande för Socialföräskringsutskottet, Gunnar Axén. Socialförsäkringsutskottet svara för frågor om socialförsäkring, dvs främst Försäkringskassan. Försäkringsbolagen sorterar under Civilutskottet eller Finansutskottet.

Vi påtalade den svaga ställning en försäkrad har då den kommer i tvist med Försäkringskassan och behovat av ekonomiska resurser, som de försäkrade ofta saknar, för att i Länsrätt på ett korrekt sätt få sin sak bedömd. Axén uppfattade tydligt budskapet och de brister som föreligger. Några olika alternativ skissades.

Vi tog upp frågan om hur förslaget om att trafikförsäkringen skall överta kostnaderna för trafikskadevård är planerad. Därvid framkom att bolagen enbart skall ersätta för sjukpenningersättning och inte direkta vårdkostnaden. Vi påpekade då att det kan bli allvarliga problem av ekonomisk och juridisk karaktär om bolagen anser att arbetsoförmåga föreligger.

Axén tog själv upp frågan om försäkringsläkares ställning och ansvar. Det är tydligt att kritiken mot rådande förhållanden har observerats och att man funderar över hur detta förhållande skall hanteras.

Bengt
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010