Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Verksamhetsberättelse

2008-01-01---12-31

2008-01-23: Möte på neurokirurgiska kliniken Karolinska sjukhuset med Kyrre Pedersen, Lars Wallstedt, och Per Grane. Vi informerar om våra skador. Per Grane meddelar att han inte kan se instabilitet i CCJ. Kyrre Pedersen säger att om vi kan påvisa instabiliteten, så är neurokirurger de som ska operera, och då är han villig att operera.

2008-03-03: Bert Magnusson deltog i Försäkringsföreningens före- läsningsdag i Stockholm angående det finska trafikförsäkrings- systemet, som Ulla Koskinen från Finland redogjorde för. Enligt henne skulle nackskadade få snabb utredning och diagnos samt 100% ersättning från 1:a dagen. Detta visar sig i efterhand vid kontakt med finska Nackskadeföreningen ej vara sant.

2008-03-20: Möte på Stockholms Spine center med ortoped Claes Olerud och rehabiliteringsläkare Vibeke Blecher. Vi informerar om våra skador, och därefter följer diskussion om Claes Oleruds studie. Vi meddelar att vi tycker att man skall operera om instabilitet i CCJ kan påvisas, och att lottning till rehabgrupp utan operation är för oss svårt att se någon vits med. Vibeke Blecher ansåg att man kan se samma symtom som hos oss hos de med skador i ländryggen, och att när den akuta skadan är läkt så är smärttillstånden likartade. Vi har en annan åsikt, och meddelade att vår skada är en kombination av skador inom ryggraden med instabilitetsproblem samt skador på nerv- systemet och inte enbart ett smärtproblem. På frågan om de på rehabenheten för närvarande hade patienter med CCJ-instabiltet bland sina nackskadade svarade dr Blecher att de inte hade det för närvarande, men några undersökningar för att utesluta detta är inte gjorda. Claes Olerud önskade patienter till sin studie där 50 lottas till op och 50 till rehabgrupp. Han har nu utfört ca 5 försöksoperationer med stabiliserande kirurgi av CCJ.

2008-05-26: Möte hos Försäkringskassan. Deltog gjorde Bert Magnusson med Thomas Wallmander ortoped med nackskade- mottagning i Arvika, och Björn Hammarsköld distriktsläkare från Mora med intresse för nackskadade.Från försäkringskassan deltog Siwert Gårdestig, samt Jan Weibring överläkare på FK, och Magdalena Brasch på den juridiska sektionen. Bert informer- ade om ligamentskador i CCJ, och visade operationsfilm samt Montazems film där han i samarbete med Ullevåls sjukhus i Oslo demonstrerar instabiliteten efter avskärning av lig alare på en avliden person. Thomas Wallmander informerade om hur man arbetar på Nackskadeteamet i Arvika. Björn Hammarsköld redo- gjorde för 16 patienter i Mora som pga de nya sjukskrivnings- reglerna blivit utförsäkrade trots att de inte kan arbeta, och bland dessa ingick ett flertal nackskadade. Dessa överlämnades för ytterligare utredning till Magdalena Brasch.

2008-05-?: Möte med representanter från trafikförsäkringsutred- ningen, ordförande Severin Blomstrand, utredningssekreterare Henrik Jansson och Pia Hammarstrand. Deltog gjorde även förutom vi Per-Ingvar Jönsson försäkringskonsult Malmö.Efter mötet skickade vi en skrivelse där vi förordar att Trafikskade- nämnden inte skall avlönas av trafikförsäkringsbolagen utan vara en opartisk myndighet.

2008-08-18-19: Bert Magnusson och Thomas Wallmander reser till Spanien och deltar som observatörer under nackoperationer hos ortoped Olof Andréen. Det är en svensk ortoped som opererar på ett sjukhus i Malaga där man även utför öppen hjärtkirurgi. Man har inga problem med sjukhusinfektioner.

2008-09-26: återigen möte med Kyrre Pedersen, som nu är chef för spinalenheten på neurokirurgen KS, som säger att de opererar om vi kan påvisa instabiliteten. Vi ville visa en CD med CCJ-insta- bilitet hos patient undersökt hos Eckhard Volle, men denna kunde inte dr Pedersen öppna på sin sjukhusdator. Även Lund kan inte se CD från dr Volle eller dr Mikkonen, så sannolikt kan inte heller de öppna dessa på sin sjukhusdator. Vi visade hur instabiliteten ser ut på Berts bärbara dator.

2008-09-26: Möte med advokat Jan Södergren, som specialiserat sig på EU-juridik. Vi informerar om våra skador och att någon diagnostik eller operation inte går att få i Sverige, samt om hur vi blir behandlade av FK, och domstolar.Diskuterar även EU- direktivet rörande gränsöverskridande sjukvård. Eventuellt skall ett samarbete inledas.

2008-10-08: Bert Magnusson reser till EU-parlamentet i Bryssel tillsammans med representanter från PTU i Danmark, LNF i Norge, nackskadad från Tyskland, och Autismföreningen i Sverige. Mötet anordnades av Lena Ek EU-parlamentariker för centerpartiet i Sverige. Varje land i Norden redogjorde för att man inte kan få diagnos eller operation i hemlandet. Uppdrag Granskning från Sverige filmade.

Deltagare var: Bert Magnusson Sverige
Mia Vahamäki Danmark
Hanne Holst Danmark
Manfred Zimmer Tyskland
Lilian Torgersson Norge
Sissel Eriksen Norge
Petra Tunmar Lundell Sverige

2008-11-25-26: Bert Magnusson reste till Helsingfors och träffade den finska Nackskadeföreningen samt Hjärnskadeföreningen i Finland. De diskuterade det finska trafikförsäkringssystemet och det framkommer att situationen för de finska nackskadade är problematisk. Vid skada bedöms först samband, sedan om pat är rehabiliteringsbar och därefter får personen utredning och behandling. De som ej anses rehabiliteringsbara får i princip ingen hjälp. Olof Andréen träffade tillsammans med Bert dr Mikkonen, som visade hur funktionell MRI utförs, och inform- erade om ligament-, hjärnstam-, och hjärnskador. Hon ser ofta små blödningar i hjärnan hos nackskadade.

2008-12-11: Vi informerar ordförande för Läkarförbundet Eva Nilsson Bågenholm, vice ordförande Marie Wedin, samt andre vice ordförande Heidi Stensmyren om våran skada samt frånvaron av diagnostik och adekvat behandling i sjukvården. Ordföranden som är invärtesmedicinare hade tidigare inte " uppfattat whiplash- skada på detta sätt" och tyckte att hon lärt sig något nytt. Vice ordförande ortoped och försäkringsbolagsläkare trodde inte att det fanns någon anledning för hennes bolagskollegor att inte uttrycka sig korrekt i sina bedömningar. Att man sitter på två stolar har inte heller patientsäkerhetsutredningen ansett vara något problem.Man har inte rekommenderat att de skall ställas under Socialstyrelsens tillsyn.

2008-12-09-10: Informellt möte i Oslo med Tove Alkan som startade en europeisk whiplashförening för ca 10 år sedan. Tidigare bosatt i Holland, Alice Reiter styrelsemedlem i Oslo lokalförening för LNF, Sissel Eriksen nackskadad, samt Bert Magnusson och Britt Gisselberg. Allmänt möte inför eventuellt samarbete kring EU-direktivet.

2008-12-16: Möte med FECIT EU CARE AB, ett nystartat privat bolag som förmedlar kontakt med sjukvård i andra EU-länder fra Tyskland. Beläget i Uppsala dit Britt Gisselberg, Bert Magnusson, och Antoine Elkhoury åkte för att träffa Christa Sandin koordinator med ekonomisk utbildning från Tyskland, Henric Malmström pensionerad onkolog, och Leif Lundqvist civilingenjör som kompletterat med humanistiska och pedagogiska universitets- studier och är projektledare på Uppsala universitet. Vi informerade om våra skador och att vi inte kan få diagnos eller operation i Sverige. Det kostar ca 25-30 000 för att få utred- ning och operation förmedlad via dem. De vill inleda ett samarbete och vi skall ta ställning till detta.

Ordförande Bert Magnusson
   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010