Nyheter! In English!

Hem
Syfte
FMRI
Information om nackskador
Domar
EU-Rätt
Personliga berättelser.
Hjälpmedel
Bli medlem
Seminarium
Socialstyrelsen
Misstag i vården
Försäkringsfrågan
OBS att tänka på!
Smärtbehandling
Försäkringskassan
Hedersmedlemmar
DMX fluoroscopy
Pressrummet
Kontaktpersoner i Nackskadeförbundet
Bli sponsor
Rapporter
Länkar
Arkiv
Bäste verksamhetschef!

Bäste läsare. Brev 3 från Olivia.
Nedan får ni tal del av mitt brev till en erkänd rehab. klinik på Whiplashskador. Bedöm själva värdet, kostnaden för samhället och mig som individ av dessa år jämfört med den steloperation jag betalat själv? I egna anteckningar finner jag att jag vid 5 tillfällen frågat efter remiss till neurokirurg men inget finns noterat i journaler. Vid minst två tillfällen frågat om steloperation. Denna klinik finns idag på Danderyd och liknande verksamheter på många andra håll i Sverige. Som patient är det oerhört viktigt att se till att din beskrivning av symptom verkligen dokumenteras. För diagnos, för din hälsa, för ökad kunskap om svåra skador. Det som inte står i journalerna finns "inte" och det som är fel används som en lagtext av myndigheter och försäkringsbolag mot dig. Brevet ledde till ett möte under våren-08.

Bäste verksamhetschef!

Först nu är jag i smärtfritt tillstånd efter en steloperation och kan göra en utvärdering av den vård jag fått. Tillhörde WAD enheten på Karolinska år xxxxx, dvs under fyra år.

När jag läser mina journaler blir jag mycket oroad over journalföringen som missar all kunskap jag överfört till behandlande läkare genom åren. Kunskap som kan leda till rätt diagnos. Journalerna kan närmast liknas en verksamhetsbeskrivning och ett försök att uppfylla andra mål som återgång i arbete.

Ca 80 % av besvärande symptom har försvunnit eller hålls inom kontroll efter steloperationen. DVS mina symptom berodde på en faktiskt skada och ej på min livsstil el pga. fysisk belastning. Inga av de symptom jag hade kunde botas el lindras med "coping eller "egenbehandling".
Det som påverkades hos Er var de sekundära besvär jag beskrivit, muskulärt, alla andra symptom förvärrades för varje år. Dessa förändringar har jag tydligt beskrivit för läkaren men inget av det framgår i journalerna.
Vidare har vid flertal tillfällen frågat om steloperation och remiss till neurokirurg. Inget av dessa många diskussioner framgår i journalerna.
Detta önskar jag diskutera med dig. Hur ska förhålla mig till detta faktum?
Jag har blivit väl omhändertagen, upplevde jag då. Jag fick en diagnos. Svårt smärtpåverkad är det svårt att veta att man har hamnat " i en speciell syn på en skada och att det färgar den hjälp man får." Detta är kristall klart nu. Efteråt med klart huvud och huvudet på plats känns det kränkande att ha legat inlindad i filtar, KROK grupper, fel mediciner mm. Visst har jag nytta av coping strategier vad gäller funktionshinder men i mitt fall var det tyvärr att börja i fel ände. Idag har jag nytta av rehabiliteringen. Visst höll jag mig i bättre form men allt blev bara värre med tiden. Ingen träning fungerade. Steloperationen som tog en timme fixade sömn, smärta, illamående, huvudvärk, balans, kroppsuppfattning mm.
Hur kan WAD kliniken under fyra år missa eller inte ta till sig mina symptombeskrivningar? Var finns viljan till att inte bara lindra utan också bota en patient? Vara en del i sökande efter kunskap om dessa svåra skador?
Det är för enkelt att lägga det på patienten eller hänvisa till "tiden" som en viktig faktor.

En annan aspekt är att jag som ff skadad är i ett försäkringsärende. Törs jag påverka, belysa det jag nu tar upp? Kan det vändas emot mig? Tänk om jag ändå måste ha några läkare som vittnar för min sak? Då lär jag behöva den som behandlat mig i fyra år, xxxxxxxxx.
Ja, detta får jag lägga åt sidan och göra det jag anser vara rätt. Jag utgår ifrån att xxxxxx är så klok och kompetent att hon vill lära sig mera. Mitt mål med mailet är att öka kunskapen om denna skada på Er klinik så att fler patienter inte missas. Hur skiljer läkaren denna patient från andra smärtsymptom? Jag är en pusselbit.

Med anledning av ovan beskrivna funderingar önskar jag träffa dig som verksamhetschef.

Bästa hälsningar

xxxxxxxxxxxxxx

Mellan havsörnen och myrstacken
Olivias telefonsamtal med skadereglerare
Bäste verksamhetschef!
En droppe i det hav han var för skadade! NY!
Egna anteckningar före och efter läkarbesök del 1. NY!
Egna anteckningar före och efter läkarbesök del 2. NY!   © Nackskadeförbundet
besöksräknare
Besöksräknare
Startad den 19/5 2010