2010-12-28
NÄR KAN RÄTTSSAMHÄLLET ACCEPTERA DOMAR BYGGDA På FALSKA BEVIS? Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-12-28
Hur jäv och kartellbildning förhindrar att nackskadade får nödvändig vård och utlovade ersättningar. Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-12-28
F-kassan kritiserar otydlig minister – intressant artikel i Kommunalarbetaren. Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-12-27
”2-årings huvud lossnade – överlevde
Micah Andrews var bara två år gammal när han var med om en bilolycka som slet av alla senor som höll ihop hans huvud med hans ryggrad.”
Se MSN video >>>

___________________________________________________________

2010-12-20
Sverige är ett uland när det gäller hanteringen av skadedrabbade.
Professor Ask-Upmark brukade framhålla att om inte doktorn lyssnar på vad patienten har att berätta var risken stor att diagnosen missas. ”Kunden har alltid rätt!”, var hans budskap. Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-12-20
Ett förslag som skakar om – JO föreslår ny myndighet för att klagomålen ökat lavinartat mot Försäkringskassan!
”Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en del medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade försäkringssystem.” Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-12-13
OBSERVERA! Patientfrihet i Europa
”Inom Europa gäller en frihet att prestera och att tillgodogöra sig tjänster. För en del medlemsstater är detta okomplicerat då man har marknadsekonomiskt baserade försäkringssystem.” Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-12-11
Svaret från Peter.Rigling@tsn.tff.se – 16 sep
Observera ”nämnden” som nämns i brevet är Trafikskadenämnden (TSN)

___________________________________________________________

2010-12-11
Hur uppnås rättvis, objektiv och oberoende hantering av nackskadade?
Buden är många beroende på vem man frågar. Nackskadeförbundet har ställt samma frågor till ministrar i Sveriges regering, myndigheter, EU-kommissionärer samt juridisk expertis på EG-rätt.
Att rätt uttolka budskapen är inte alltid lätt.>>>

___________________________________________________________

2010-12-09
Dålig behandling av nackskadade
Det är upprörande att se hur svensk sjukvård hanterar svårt skadade. Helena Persson, 29 år, vårdad i Karlstad och i Arvika, har trots två bilolyckor och ett fall i en trappa, inte fått skadorna fastställda i Sverige. Man hävdade att hon inte ville deltaga i rehabiliteringen. Undersökningsresultaten från Norge hade inte blivit lästa. Det var skadorna – inte psykosomatiska besvär som orsakade att hon inte kunde medverka.
Läs mer På nwt.se>>>

___________________________________________________________

2010-12-08
Rapport från mötet på Socialstyrelsen den 8 december 2010.

___________________________________________________________

2010-12-08
Ja, det är svårt att värdera sena besvär �efter distorsion av halsryggen! Men…
Konsensus för bedömning av samband mellan distorsion av halsrygg och lång�variga besvär saknas. Författarna menar att den checklista som tagits fram inte har tillräckligt vetenskapligt underlag.
Debatt på www.lakartidningen.se>>>

___________________________________________________________

2010-12-04
Sakkunnigvittnen och �experter�
-kan domstolar och myndigheter lita på dem?
Styr försäkringsindustrin svenska domstolar, myndigheter och sjukvård?
Är � experten� som står på försäkringsindustrins lönelista trovärdig?
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-11-19 Pressmeddelande
Statminister Fredrik Reinfeldt, öppet brev.
Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU
Vilken form av rättsäkerhet representerar vår nuvarande statsminister? En typ av rättsäkerhet gentemot etablissemanget och en annan typ gentemot den svenska EU-medborgaren? Statsministern och Sveriges Regering får nu påvisa verkligheten utifrån kommunicering av denna dag 2010-11-19 till Sveriges Regering m.fl. ang den verklighet vi påvisar!
www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/

___________________________________________________________

2010-11-14
”Om man går in på www,nackskadeforbundet.se skäms man som svensk hur illa rättsväsendet i vårt land handhaver trafikskadade som hamnar i domstolar för rättslig prövning av ersättningar för skador.”
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-11-14
Vissa skador och sjukdomar finns inte i Sverige! Vad kan det bero på?
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-11-08
Helena vill operera nacken i Iran
”Sedan en månad tillbaka ligger Helena Persson på sjukhus, först i Karlstad sedan i Arvika. Läkarna har inte kunnat hitta något fel.
– Svensk sjukvård kan inte fastställa de här skadorna, säger Bo Sonnsjö, vice ordförande i Nackskadeförbundet.”
Läs hela artikelserien i Nya Wermlands tidningen / Arvika Nyheter >>>

___________________________________________________________

2010-11-01
Ministerstyre förbjudet i Sverige? Är det rättsäker information som Regeringskansliet delger på hemsidor?

Vem ligger bakom denna informationen på Regeringskansliets hemsidor?
Ministerstyre är förbjudet i Sverige enligt Regeringskansliet hemsidor och nu ställs Finansdepartementet till svars för denna rättsosäkra informationen utifrån att f.d. miljöminister Görel Thurdin i motion 1996/97:c545 ,� Demokrati, rättsäkerhet och myndighetsutövning �, redan år 1996/97 skrev �Regeringen med de olika ministrarna har ett huvudansvar för genomförandet av besluten och måste utöva ministerstyre för att riksdagens intentioner ska genomsyra myndigheternas handlingssätt. Det finns inget i grundlagen som förhindrar ett ministerstyre.�
Sveriges Regering och därmed ministrarna är informerade att de kan tillämpa ministerstyre via flera tidigare skrivelser. Men utifrån att Försäkringskassan fortfarande generellt underlåter svenska medborgare EU-rättigheter till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad så har ministrarna icke utövat sin rätt till ministerstyre! Nu delges Finansdepartementet denna skrivelse om mycket rättsosäker information om att �Ministerstyre förbjudet i Sverige�. Med vilken rättighet/avsikt vilseleder Sveriges Regering via regeringskansliets hemsida svenska medborgare om ministerstyre?
Läs mer här(Se bifogad fil)

___________________________________________________________

2010-10-31
Inlägg i bloggen Bokstavsprinsessan
”Alldeles efter att Cristina Husmark Pehrsson sparkades från sitt minutiöst utförda arbete med att driva Fredrik Reinfeldts stenhårda sjuklinje (snarare än arbetslinje) till vägs ände, så skrev hon en promemoria till statsministern. Denna promemoria hemligstämplades omedelbart.”
Vad skrev du i promemorian, Cristina?

___________________________________________________________

2010-10-31
NY DOM!
Av Förvaltningsrätten i Linköping
Denna dom är ett prejudikat
FörvaltningsrättenLinköping20101031.pdf

___________________________________________________________

2010-10-25
Brev till Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson
Bakgrunden till detta informationsbrev är hur illa skadedrabbade hanteras till följd av att svenska myndigheter inte följer EU-domstolens beslut gällande vilka regler som skall gälla för sjukvård och hälsa, samt gränsöverskridande vård. Socialdepartementet har ett antal gånger informerats om rådande förhållanden, men de ministrar som finns där tycks inte ha blivit korrekt informerade om hur verkligheten ser ut för skadedrabbade vilka inte får sina skador fastställda ens vid ledande universitetskliniker, än mindre fått behandlingar som enligt EU-domstolen skall ske enligt ”internationellt accepterad vetenskap”.
Läs hela brevet >>>

___________________________________________________________

2010-10-25
NY DOM!
HRDom20101020.pdf

___________________________________________________________

2010-10-21
Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt � Sveriges regering har via svar dnr S2010/3209/HS till EU-kommissionen garanterat att Sverige saknar lagstiftning angående gränsöverskridande vård. Bilagt dokument bevisar att Sverige har en ensidig lagstiftning gällande gränsöverskridande vård� Läs hela öppna brevet� www.mynewsdesk.com

___________________________________________________________

2010-10-20
Europeiska kommissionen antar en strategi för att se till att EU s stadga om de grundläggande rättigheterna följs.
Vi inom arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet välkomnar denna åtgärd från EU-kommissionen.
Se bifogad fil Europeiska kommissionen antar en strategi för att se till att EU s stadga om de grundläggande rättigheterna följs.doc

___________________________________________________________

2010-10-20
Går godtrogna svenska myndigheters styrelser och Sveriges regering i försäkringsindustrins ledband när trafikskador inträffar? Varför diskuteras inte den talande tystnad som råder? Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-10-19
NY DOM!
DomHovratten20101004.pdf

___________________________________________________________

UPPDATERAT!
2010-10-19
Arbetsgruppen AMBU som består av Assar Fager, Bert Magnusson och Ulf Bittner, verkar i detta ärende i syfte att värna om EU-rätten och den fria rörligheten på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/ESS.
Läs mer om det viktiga arbete som de gör under knappen ”AMBU” >>>!

___________________________________________________________

”katten på råttan och råttan på repet …”

2010-10-18
Varför vägrar Åsbrink, Orustfjord och Lender erkänna Försäkringskassans brott mot EU-domstolens beslut?
Läs mer >>>

___________________________________________________________

2010-10-17
På det internationella forumet CNN iReport finns nu på engelska att läsa om POWER CORRUPTION in Sweden
Arbetsgruppen AMBU och Nackskadeförbundet värnar om rättsäkerheten och svenska medborgares EU-rättigheter därav att vi också syns på den internationella arenan.
ireport.cnn.com

___________________________________________________________

2010-10-17
Brev till Försäkringskassans Generaldirektör Adriana Lender

___________________________________________________________

Nu finns följande publicerat på Mynewsdesk och E24 Näringsliv/företagskanalen

2010-10-17
Pressmeddelande om MAKTKORRUPTION utifrån arbetsgruppen AMBU har yttrat sig till EU-kommissionen utifrån staten Sveriges Regerings svar(2 kommuniceringar, 21 juli och 30 sept. 2010, dnr S2010/3209/HS) till EU-kommissionen.
www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/maktkorruption

2010-10-17
Kommer Sveriges nya regering och riksdag värna om rättssäkerheten?
Här handlar det icke om enskilda fall här handlar det om påvisade generella övergrepp från bl.a. myndigheten Försäkringskassan och domstolar! Trots detta sitter den politiska makten med armarna i kors och låtsas som om det regnar! Kommer den nya regeringen och riksdagen använda samma synsätt och stoppa huvudet i sanden och låtsas som om de inget vet?

www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease
www.e24.se/foretagskanalen

___________________________________________________________

2010-10-13
Här kan du läsa en mycket , helt färsk EU-rättspraxis, färsk dom av datum 2010-10-05 från EU-domstolen.
Denna dom påvisar vad arbetsgruppen AMBU redan är väl förtrogen med men är av största vikt för Er alla som har ärende inom förvaltningsdomstolarna gentemot Försäkringskassan utifrån gränsöverskridande vård inom EU/EES!

Lämpligtvis kompletterar Du dina tidigare insända bevis med kompletterande bevis utifrån vad som nu för Er kommit till via Nackskadeförbundets hemsida utifrån arbetsgruppen AMBU gedigna arbete för svenska medborgares EU-rättigheter.
NyhetsbrevEU-ratt6-2010.pdf
Mål C-17309av20101005.doc
___________________________________________________________

2010-10-07
Björn Rosengrens och Falck Aktiv Arbetsmedicins verksamhet – En friskskrivning av skadedrabbade, som är en skam för svensk sjukvårdspolitik!

___________________________________________________________

Är Regeringsrätten och Högsta domstolen goda föredömen för övriga domstolar? Följer de EU-domstolens beslut?

2010-10-07
Kan medborgare hysa förtroende för rättsväsendet när svenska domstolar begår brott genom vägran att konsultera EU-domstolen, trots att sådan skyldighet föreligger? Saknas etik och moral när samhället tillåter att jäv föreligger både bland läkare och jurister, vilka arbetar åt Försäkringskassa och försäkringsindustri samtidigt som de är rådgivare åt myndigheter – som sakkunniga eller utredare.
Läs mer >>>
___________________________________________________________

2010-10-06
På Mynewsdesk och E24 Näringsliv/Företagskanalen kan du läsa;
Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt från arbetsgruppen AMBU. Vi får se om vår statsminister nu inser allvaret utifrån att svenska EU-medborgare fråntagits sin EU-rättigheter systematiskt och generellt under 15 års tid!
www.mynewsdesk.com
www.e24.se

2010-10-04
Who takes responsibility in the ”new super-tough Sweden”?
På CNN iReport kan du som läser engelska konstatera att även på den internationella arenan syns debatten som Nackskadeförbundet och arbetsgruppen AMBU driver för att medlemmar och EU-medborgare skall få tillgång till sina EU-rättigheter även i staten Sverige.
ireport.cnn.com

2010-10-04
På E24 Näringsliv/Företagskanalen kan du läsa;

Om OLYCKAN ÄR FRAMME
Kan det hända DIG att du råkar ut för en trafikolycka och icke får adekvat diagnos och behandling/vård i Sverige?
www.e24.se

2010-10-03
Vårdkonsumenterna/svenska medborgarna Ulla, Helen, Inger, Berit, Ulf(alla är EU-medborgare med EU-rättigheter) och många flera funktionshindrade förhindras/underlåts generellt sina EU-rättigheter, rätten till fri rörlighet, av Försäkringskassan(FK) på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES!
www.newsmill.se

2010-10-03
Vilka politiker, myndigheter och nyhetsmedia tar ansvar i ”nya supertuffa Sverige”?

Försäkringskassan motiverar generellt beslut felaktigt(EU-olagligt) utifrån att FK är skyldig att bevisa i beslut(omvänd bevisbörda gäller) vilket stöd man har för inskränkningen av EU-rättighet till fri rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU/EES utifrån EU-rättspraxis till medborgarna.

Läs mer» www.mynewsdesk.com

___________________________________________________________

Försäkringsbedrägeriet

2010-09-22
”Den som har en kronisk whiplashskada och bor i Sverige är i princip helt rättslös. Vården gör inget, man får ingen ekonomisk kompensation från försäkringskassa eller försäkringsbolag och politikerna blundar för problemen.”
Läs hela brevet >>>
___________________________________________________________

2010-09-15
Vad väger Rättvisans Gudinna i sin våg?
Styrelsen

___________________________________________________________

2010-09-09
Är Sveriges regering medskyldig till brotten mot EU-rätten?
Arbetsgruppen AMBU

___________________________________________________________

2010-09-05
Detta är ”spiken i kistan” för Sveriges Regering och alla inblandade i ”kartellbildningen” för att förhindra den fria rörlighet på hälso- och sjukvårdens marknad inom EU-EES för staten Sveriges medborgare och därigenom per automatik vilja värna den inhemska marknaden i Sverige mot konkurens från övriga EU/EES.
AMBU gruppens yttrande över Sveriges svar till EU-kommissionen av datum 20100721. Läs hela yttrandet >>>

___________________________________________________________

2010-09-05
DENNA STACKARS KVINNA VAR MED I UPPDRAG GRANSKNINGS PROGRAM OM NACKSKADOR! REDAN STATSMINISTER GÖRAN PERSSON LOVADE ATT HON SKULLE BLI HJÄLPT AV SJUKVÅRDEN. VAD HÄNDE UNDER DE 3 ÅR HAN FORTSATTE ATT REGERA? VEM VAR SJUKVÅRDSMINISTER DÅ? VILKA SATT DÅ I STYRELSEN AV FÖRSÄKRINGSKASSAN?
Läs hela artikeln >>>

___________________________________________________________

Läs den abstrakta texten här (samanfattning) >>>
___________________________________________________________

FORENSIC AND LEGAL MEDICINE
En aktuell artikel av professor Michael D. Freeman