Har du uteslutit Chiari eller Craniocervical Instability (CCI) som en orsak till din CFS?


Här utforskas ME


ME-specialister


Oro för craniocervical instabilitetskirurgi i ME / CFS

CCI / AAI har lite gemensamt med ME / CFS

Tre ME / CFS-patienter, Jeff, Jennifer och Matt, har rapporterat förbättringar av deras ME / CFS-symtom efter kirurgiska ingrepp för craniocervical instabilitet (CCI ) och atlantoaxial instabilitet (AAI).

https://nackskadeforbundet.se/oro-for-craniocervical-instabilitetskirurgi-i-me-cfs/


Kan kroniskt trötthetssyndrom och myalgisk encefalomyelit orsakas av cervikalstenos och instabilitet i livmoderhalsen?

Myalgisk encefalomyelit (muskelsmärta från nervinflammation) eller kronisk trötthetssyndrom är / är mycket komplicerade störningar. Det är svårt att fastställa deras verkliga orsaker eftersom den verkliga orsaken kan vara extremt multifaktoriell. Det finns många hypoteser om orsak och behandlingar. Om du läser den här artikeln är det mer än troligt att du har varit på en lång medicinsk resa och att du är väldigt väl utbildad i idéerna om jäst, mögel, miljösjukdom, kost, hormoner, sköldkörtlar och binjurar och en bortkämd immun system som orsakar muskelsmärta. Ibland diagnostiseras detta som fibromyalgi.

https://nackskadeforbundet.se/kan-kroniskt-trotthetssyndrom-och-myalgisk-encefalomyelit-orsakas-av-cervikalstenos-och-instabilitet-i-livmoderhalsen/


Storbritannien lanserar världens största genetiska studie av kroniskt trötthetssyndrom

Forskning syftar till att lysa ett ljus på tillstånd som tros påverka 250 000 människor i Storbritannien.

https://nackskadeforbundet.se/storbritannien-lanserar-varldens-storsta-genetiska-studie-av-kroniskt-trotthetssyndrom/


Här är siffrorna Försäkringskassan inte visar: ”Det är känsligt”


Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICFDebatt om C1-2 Instabilitet och Chiari Malformation


Utlandsvård allt dyrare för Regionen – Olivia fick kämpa för svår operation: ”Hade fruktansvärda smärtor” Utlandsvård allt dyrare för Regionen – Olivia fick kämpa för svår operation: ”Hade fruktansvärda smärtor” 
 Komplikationer som uppstår när man tar revben

 


Nationella programrådet för rörelseorganens sjukdomar, NPO

Kunskapsorganisation.
Ett samarbete med SKL, Sveriges kommun och landsting. På uppdrag av socialstyrelsen.
Vi från nackskadeförbundet blev inbjuden den 24/9-19 på sk workshops i Stockholm för att delge våra önskemål vad som Vi anser behöver ingå i rörelseorganens sjukdomar. Även att lägga fram våra önskemål. Våra förhoppningar på den nya kunskapsorganisationen, och specifikt NPO, är att den övre delen av nacken och själva halskotpelaren SKA ingå i rörelseorganens sjukdomar.
Det ska inte spela någon roll om du har en skada eller sjukdom. Vilket det inte gör idag. Rörelseapparateten tillhör ingen undergrupp.
Även att kunskapsstöd och riktlinjer/beslutsstöd ska upprättas och där kompetens inom området finns att tillgå.
Ett nackskadecentrum ska upprättas i Sverige där all specialistkompetens finns både gällande utredning, diagnostik och kirurgi finnes.
Nu hoppas vi att fortsatt samarbete omkring detta inleds.

https://nackskadeforbundet.se/nationella-programradet-for-rorelseorganens-sjukdomar-npo/


YouTube player

YouTube playerYouTube player

Nackskadeförbundet workshop med NPO

Workshop med Nacskadeförbundet,
NPO, SKL mfl. i samarbete med Socialstyrelsen.

https://nackskadeforbundet.se/workshops-med-npo-i-stockholm/

 


YouTube player


 

Viktig information

Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukskrivning.

Den viktigaste informationen finns på sidan 93.

https://isf.se/publikationer/rapporter/2013/2013-10-22-den-fria-rorligheten-inom-eu-och-ratten-till-sjukpenning

 


 

Olivia vid entrén till Cima


 

Besök hos läkare i Istanbul för undersökning och ev. operation.

American Hospital, Istanbul


 


 

YouTube player


 

 

 


  YouTube playerYouTube player

 

Resultat klinisk retta funksjonell CT og MRI 3T nakkeundersøking

Resultat från FonarUpright gjord i England.
Synd att chansen att göra dessa kanske försvinner i vår med Brexit.

https://nackskadeforbundet.se/wp/wp-content/uploads/2019/01/Anonymiserad-171101-Resultat-fra-CT-og-MRI-fra-London.pdf

 


YouTube player 

Concussion / Traumatic Brain Injury (TBI),Youtube

 


 

YouTube playerYouTube player


 

Nya patientlagen

För att få information om den nya lagen och vad den innebär för dig:
Klicka någonstans i denna ruta.
Klicka sedan på punkt 3 i listan som dyker upp!

 


 

Läkare Bo Sonnsjö om ett havererat svenskt rätts- och försäkringssystem.

Klicka för att läsa!

  

Missade ni hur Nackskadeförbundet hjälpte William Jonsson tillbaka till Livet?

Klicka här!

SVT Nyheter

 


 

Reportage från Norska TV2 om stående MRI

Nackskador hittas som man inte upptäcker med liggande MRI
Konstaterar Professorn i radiologi Francis W. Smith
Mener stående MR kan avsløre ukjente nakkebrudd

www.tv2.no

 


 

Utskrift i 3D Printer gav denne man ny nacke!

Att ersätta en nacke är komplicerat – att göra det med en hjälp av en 3D-skrivare är lite lättare.
3D Printing Gave This Man a New Spine
Replacing a spine is complicated – 3D printing makes it a little easier.