Här beskriver vi kortfattat vad som avhandlades vid Nackskadeförbundets uppvaktningar.

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse 2018


Verksamhetsberättelse dec. 2017 t.o.m. 2018

15/12-17 Möte med Emma Henriksson           (Bert, Eva J+särbo,Maria Storli, Maggan
25/1-18   Möte med Centern Per-Ingvar Johnsson     (Bert, Pernilla, Eva J, Maria, Maggan)
10/4-18        _-”-
25/5-18   Interpellation Riksdagshuset
15/2-18   Möte med Trafikskolelärarna           (Bert, Ola, Pernilla, Maggan, Linda)
21/2-18   Svensk Försäkring                           (Bert, Pernilla,Maggan, Carin, Mats)
20/3 + 31/5 + 28/9-18  Soc Stryelsen              (Bert, Pernilla,Rebecca,Viktoria, Ola, Maggan, Maria)
Juli 2018   Almedalen                                      (Bert, Ola)
28-30/7-18      NÅS                                          (Bert, Ola, Rececca, Cecilia, Maggan)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

Uppvaktning på avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting den 19-juni i stockholm

Möte på Arvika sjukhus i Verkstaden den 31 maj 2007

Uppvaktning av Socialföräskringsutskottet den 26 april 2007

Uppvaktning av Civilutskottet den 13 mars 2007

Nackskadeförbundets möte på neurokirurgiska kliniken vid Universitetet i Lund Den 6 mars 2007

Möte på SBU-statens beredning för medicinsk utvärdering. den 25 januari 2007

Minnesanteckningar från expertgruppsmöte den 15 januari 2007.

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte den 14 december 2006
Uppdrag angående inventering av utvärderingar och förutsättningar för en svensk utvärdering av vissa kirurgiska behandlingsmetoder av kroniska besvär efter whiplash relaterade skador.

Nackskadeförbundets seminarium i Falun fredagen den 3 november 2006.
De besvikna nackskadade fick dock där återigen höra ortopedernas okunskap, om skador på det cervikala ledkomplexet ”så kallad CCJ skada” i den övre delen av nacken.

Möte med försäkringsbolaget If.
Den 19 april 2006 var två representanter för Nackskadeförbundet, Anette Svedlind och Bengt Eriksson, inbjudna till försäkringsbolaget If. Upptakten till detta var att i samband med ett seminarium hade Anette ifrågasatt och argumenterat försäkringsbolagens hantering av ”whiplashskadade” med If:s personskadechef Henrik Ask.

Möte på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg den 24:e Mars 2006.
Vi träffade Björn Rydevik, ordförande i svenska läkarsällskapets samverkan med ”Whiplashkomissionen” och neurolog Lennart Persson.

Nackskadeförbundet på Stockholms Bilsalong 2006.
I samband med den årliga bilsalongen på Älvsjömässan i Stockholm höll Länsförsäkringar en seminariedag, denna seminariedag kallades: ”Vilken kraft och energi fordras för att en personskada/kroppsskada ska kunna uppstå”

Nackskadeförbundet besökte Karolinska Universitetssjukhuset den 23 Jan 2006
och träffade Verksamhetschef Lars Wallstedt, Neurokirurgiska kliniken och Per Grane, Neuroradiologiska kliniken

Landstinget i Dalarna, Falun den 2006-01-17
Nackskadeförbundet uppvaktade politiker och tjänstemän från landstinget.

Möte i Borlänge den 18 November 2005, arrangerat av HSO Borlänge.

Den 29 september hade Nackskadeförbundet möte på Lunds universitetssjukhus med neurokirurg Hans Säveland
angående nackproblematiken och det kraniocervikala ledkomplexet.

Nackskadeförbundets uppvaktning hos Svea Hovrätt

Nackskadeförbundets anmälan till Justitieombudsmannen

Nackskadeförbundet hos Socialstyrelsen
   © Nackskadeförbundet