2013-12-31
Film som beskriver en skada i nackleden

Se filmen här >>> www.youtube.com/ om nackskador

___________________________________________________________

2013-12-22
Sannolika systemfelen i Sverige – gällande nackskador!
I dagens Sverige tycks varken myndigheten Försäkringskassan eller försäkringsbranschen vilja att svårt nackskadade (ofta kallade ”whiplash”) får den nödvändiga vård de behöver – varken i det akuta skedet eller senare! Vilka sannolikheter är inte inblandade i dessa sammanhang?

Är det sannolikt att det kostar för mycket att utreda och behandla de skadedrabbade? Är det billigare att de blir kroniska invalider i evig tid? Hoppas man att de i tysthet skall acceptera att de inte har någon rätt till vare sig ersättningar eller korrekt vård? Eller vad?
Läs mera >>>

___________________________________________________________

2013-12-08
Sanningen om nackskador
Orsaken till att nackskadade inte får någon hjälp i Sverige är i grund och botten att försäkringsbolagen inte vill att skadorna ska synas.
Läs mera >>>

___________________________________________________________

2013-10-29
Har Du fått AVSLAG från FÖRSÄKRINGSKASSAN med hänvisning till termen ”INTERNATIONELL MEDICINSK VETENSKAP”
Hänvisa då till www.nackskadeforbundet.se och nedanstående citat från SANCO (EUkommissionen) ”Internationell medicinsk vetenskap” saknar definition i EU-rätten” Läs mer här>>
___________________________________________________________

2013-08-25
Var den så kallade Whiplashkommissionens ”experter” verkligen några experter?
På begäran av Bert Magnusson, som ordförande i patientföreningen Nackskadeförbundet har gjorts en sökning i den omfattande vetenskapliga databasen PubMed med avseende på hur många vetenskapliga artiklar som är publicerade av de medicinska experter som Socialstyrelsen anlitat i studien om utvärdering av kirurgisk behandling vid långvariga besvär efter whiplashvåld (2007-02-09), med avseende på hur många publikationer experterna har om whiplashskador. Whiplashkommissionens Experter del1.pdf
Whiplashkommissionens Experter del2.pdf

___________________________________________________________

2013-08-21
Lägesrapport av Assar Fager

Denna lägesrapport är en fortsättning på en serie rapporter som visar hur Försäkringskassan hindrar svenska patienter få tillgång till effektivare vård i annat EU-land. Lägesrapport maj 2013 av Assar Fager pdf

Gränsöverskridande vård – en gränslös myndighetsvurpa?

dom080331.pdf

___________________________________________________________

2013-08-13
ChiroMatrix 3D Spine Simulator – Nerve Chart

Youtube film om hur en bilolycka orsakar whiplash>>

___________________________________________________________

2013-07-22
Försäkringsläkarnas argument vid tvist i domstol

Nackskadeförbundet har granskat ett antal domar från tvistemål mellan nackskadade och försäkringsbolag/försäkringskassa. Det visar sig att försäkringsläkarna använder standardargument för att förvilla domstolarna. Dessa argument räcker ofta för att den skadade ska förlora tvisten.
Försäkringsläkare använder standardargument vid tvister
Försäkringsläkarnas argument vid tvist i domstol
___________________________________________________________

2013-04-03
New Hope for Post Whiplash Refractory Migraine Headaches:

Lateral C1- C2 Ligamentous Instability – Diagnosis and Surgical Treatment
Numerous post-traumatic whiplash migraine headache patients remain unsuccessfully treated, with chronic pain, disability, and huge medical expenses. Läs och hela artikeln på följande PDF >>>

Och följande artikeln i den Norska tidsskriftet.no >>>

___________________________________________________________

2013-02-16
Fd riksdagsledamot Anne-Marie Pålsson avslöjar maktstrukturen i riksdagen

Vem har den egentliga politiska makten i Sverige?
”Knapptryckarkompaniet” är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson, skriver Anita Kratz. Läs och hör hela artikeln på NEWSVOICE >>>

___________________________________________________________