ME / kroniskt trötthetssyndrom
 

Forskning syftar till att lysa ett ljus på tillstånd som tros påverka 250 000 människor i Storbritannien

Haroon Siddique

Genetiskt laboratorium

 Forskningen syftar till att belysa det försvagande tillståndet genom att samla DNA-prover från 20 000 personer med CFS. Fotografi: Alamy

Världens största genetiska studie om kroniskt trötthetssyndrom kommer att lanseras i Storbritannien efter att ha fått 3,2 miljoner pund från Medical Medical Council och National Institute for Health Research.

Forskningen syftar till att lysa ett ljus på det försvagande långsiktiga tillståndet, om vilket lite som är känt, genom att samla DNA-prover från 20 000 personer som har CFS, även känd som myalgisk encefalomyelit (ME).

CFS tros påverka cirka 250 000 människor i Storbritannien och har uppskattats kosta ekonomin miljarder pund varje år . Individer upplever utmattning som inte hjälps av vila, med en av fyra så hårt drabbade att de inte kan lämna huset och ofta inte kan lämna sin säng. Andra symtom inkluderar smärta, mental dimmighet, ljus- och ljudkänslighet samt problem med minne och sömn. Ingen effektiv behandling finns.

ME och farorna med internetaktivism

Läs mer

Den DecodeME Studien leds av ett partnerskap av forskare och patienter, inklusive Andy Devereux-Cooke. Han sa: ”Som någon som bor med ME / CFS är jag väl medveten om att patientgemenskapen har väntat länge på en studie som den som har ett så starkt, äkta inslag i patientengagemang. Vi alla som är involverade i detta forskningsprojekt hoppas att det kan börja ta itu med det helt orörliga stigma och bristande förståelse som så många patienter med ME / CFS möter dagligen. ”

Förhoppningen är att studien kommer att hjälpa till att utveckla diagnostiska tester och riktade behandlingar genom att fastställa små skillnader i en persons DNA som kan påverka deras risk att utveckla CFS och avslöja de underliggande orsakerna till tillståndet.
Annons

Proverna kommer att jämföras med ett liknande antal kontroller som inte är anpassade till CFS, vilket kan dras från UK Biobank .

Huvudsaklig utredare, prof. Chris Ponting, från mänsklig genetik vid University of Edinburgh, sade: ”Vårt fokus kommer att ligga på DNA-skillnader som ökar risken för att bli sjuk med ME / CFS. Vi valde att studera DNA eftersom betydande skillnader mellan människor med och utan ME / CFS måste återspegla en biologisk orsak till sjukdomen. Det är vårt hopp att denna studie kommer att förvandla ME / CFS-forskning genom att injicera välbehövliga robusta bevis på fältet. ”

Personer med CFS som är 16 år och äldre kan frivilligt delta i hemmet genom att registrera sig på studiewebbplatsen . När det börjar skickas de till ett insamlingspaket och ombeds att skicka tillbaka ett salivprov, vilket kommer att jämföras med de från friska kontroller.

Genomomfattande föreningsstudier har tidigare bidragit till att upptäcka de biologiska rötterna till många andra komplexa sjukdomar, inklusive typ 2-diabetes och Alzheimers sjukdom .