Folkets Ombud

Folkets Ombud är specialiserade personskador och handlägger varje år ca 500 ärenden, varav ca 450 är trafikärenden.  Våra jurister har arbetat på försäkringsbolag mellan 20 till 30 år och har stor vana av skadeärenden. Vi hjälper dig att få rätt ersättning för bl.a. sveda och värk, inkomstförlust, kostnader,  medicinsk och ekonomisk invaliditet eller för hantering av ärendet i t.ex. Trafikskadenämnden. Vid trafikskada är våra tjänster vanligtvis kostnadsfria.


Advokat & jurist med kontor i Borlänge, Mora, Hagfors, Edsbyn, Sunne och Stockholm

www.berghochstaaf.se

Advokaterna Bergh & Staaf har mångårig erfarenhet av personskadereglering och efterföljande domstolsprocesser. Vi hjälper dig att kostnadsfritt få ut rätt ersättning från ditt försäkringsbolag.