Nackskadeförbundet är en ideell förening som helt bygger på frivilligt arbete. Ingen av oss som arbetar med Nackskadeförbundet tar ut någon ersättning för vårat arbete.

Vår drivkraft är vår gemensamma vilja att förbättra situationen för dem som är nackskadade, för vi vet av egen erfarenhet hur ensam och utlämnad man är med denna skada.

Våra intäkter kommer ifrån medlemsavgifter och sponsorer, men tyvärr får vi ta det mesta ur egen ficka.

Vill Du eller Ditt företag bidra med annonsering? Hjälpa oss att hjälpa, och samtidigt synas för väldigt många besökare på vår hemsida.
Vårt plusgiro-konto är: 424849-8

Kontakta Bert Magnusson>>>

Info:>> Nackskadeförbundet informerar – och bryr sig om!