Dina rättigheter i vården
Som patient har du rätt att ha inflytande över den vård och behandling du tar emot. Hälso- och sjukvården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig.

Läs mer på Vårdgudien Stockholms läns landsting.

Stockholms läns landsting om pisksnärt-(whiplash-)skador
___________________________________________________________

Neurosurgery of St:Louis

Neill Wright MD

www.medicalfinance.se

Dr. Stokke

www.dmxworks.com

Fonar UPRIGHT MRI

Immovable Neck, Rebecka Strömstedts blogg m.m. om sin nackskada och operation.