Nackskadeförbundets Nya adress!

Vi kommer I fortsättningen att finnas på.

Handikappförbundens samarbetsorgan HSO i Borlänge.

Nackskadeförbundet
Klöverstigen 10 C
78451 Borlänge

mvh Bert

Kontaktpersoner

Ordförande
Bert Magnusson
Närsjövägen 86
780 53 Nås
Tfn. 0281-300 59, 070-266 01 58
E-post: bert.magnusson@nackskadeforbundet.se

Vice Ordförande
Pernilla Henriksson

Nackskadeförbundets
Postgiro: 42 48 49-8