2012-11-18
Nackskador kräver medicinska lösningar, inte domstolsprocesser som slutar i fullständig rättsosäkerhet för drabbade!
I Sverige tvingas medicinskt okunniga domare avgöra vad som är sant eller inte när någon drabbats av komplicerade medicinska skador i ett av kroppens mest komplicerade strukturer – utan vilka aporna fortsatt att vara fyrbenta och inte vidareutvecklats till att bli tvåbenta homo sapiens med kunskap att avgöra det mesta! Läs mer här>>

___________________________________________________________

2012-10-26
Går det att lita på medicinska rådgivares yttranden om nackskador?
Mycket tveksamt! Nackskadeförbundet får så gott som dagligen läsa deras yttranden till Försäkringskassan, Trafikskadenämnd eller uttalanden i domstolsprocesser! Läs mer här>>

___________________________________________________________

2012-09-22
Reser utomlands för att få smärtlindring Svårt få operation för nackskada efter olycka

Bjarne Petersen i Burlöv har så ont i rygg, nacke och axel efter en trafikolycka 2009 att han söker smärthjälp utomlands. Här i Sverige får jag varken operation eller den smärtlindring jag behöver, hävdar han. Inte heller får han sen en tid mer ersättning från försäkringskassan trots att han fått rätt i förvaltningsdomstolen.Läs hela artikeln >>>

Artikel av Marianne Pernbro, Skånska Dagbladet www.skanskan.se

___________________________________________________________

2012-09-17
Lägesrapport

om hur bl.a. Försäkringskassan förhindrar och underlåter allmänheten i Sverige att få tillgång till gränsöverskridande vård inom EU/EES
Sveriges Regering har vidimerat EU-domstolens beslut om en garanti till medborgarna att få adekvat vård i en annan medlemsstat utan ekonomisk nackdel. Därtill garanterade Regeringen i EU-domstolen att ingen ville ta ifrån medborgarna denna rättighet till vård i annat EU-land.
Läs hela dokumentet >>>

Rapport av Assar Fager

___________________________________________________________

2012-09-16
Nackskadeförbundet vill ha en oberoende nämnd

Bert Magnusson, ordförande för Nackskadeförbundet anser att det måste till en oberoende nämnd som beslutar i whiplashärenden och andra trafikrelaterade personskador. Läs det hela här >>>

Risk & Försäkring Online – dagliga affärsnyheter om försäkringsbranschen
Det är ett digitalt nyhetsbrev som ger dig snabb daglig uppdatering
till Risk & Försäkring Online – klicka här >>>

___________________________________________________________

2012-09-15
Försäringskassan
Anser sig Försäringskassan ha copyright på vissa ord? Läs mera >>>

___________________________________________________________

2012-07-31
Hur vår rätt till EU-vård hanteras av Försäkringskassan
En genomgång av hur verkligheten ser ut i Sverige är att FK med hänvisning till Landstingssjukvården avslår rätten till ”gränsöverskridande vård”. Landstingssjukvården är inte grundad på lagstiftning, utan på hur sjukvården ser ut i Sveriges 21 olika landsting. Det finns då från tid till annan olika bemanning av läkare, varför kunniga specialister kan saknas i vissa landsting, vilket medför att en sjuk eller skadad person inte på förhand vet vilka valmöjligheter som kan erbjudas.
Läs hela brevet till Gerhard Hegendörfer >>

___________________________________________________________

2012-07-23
STANDARDREPLIKERNA MED VILKA MEDICINSKA RåDGIVARE SER TILL ATT NACKSKADADE FÖRLORAR MOT FÖRSÄKRINGSKASSAN OCH FÖRSÄKRINGSBOLAG.

Den medicinske rådgivarens presentation – under sanningsed – av sig själv inför domarna: läs hela dokumentet >>>

___________________________________________________________

2012-07-23
En medicinsk rådgivares bekännelser år 29/5 2012
Läs och begrunda
Klicka här >>>

___________________________________________________________

2012-07-11
Skicka en kopia av Din anmälan till EU-kommissionen även till Nackskadeförbundet!
Till Dig som drabbats av ”CCJ” eller av nackskada, men ännu inte informerat Nackskadeförbundet om vilka besvär Du lidit av, samt vilka medicinska rådgivare från Försäkringskassan eller Ditt försäkringsbolag, som bedömt Dina besvär – önskar vi i styrelsen snarast att få en kortfattad sammanfattning av.
Klicka här får ni mer information på pdf >>>

___________________________________________________________

2012-06-02
Seminariet i september 2012
Är flyttat till den senare delen av april 2013
___________________________________________________________

2012-06-28
Två bra youtubefilmer om UDMX fluoroscopy

www.youtube.com film 1 >>>

www.youtube.com film 2 >>>

Klicka här får ni mer information om DMX fluoroscopy>>>

___________________________________________________________

2012-04-29
Ersättningsrätt
Ett intressant anförande i civilutskottet av Jan Lindholm.

Följ länken till Riksdags debatten den 27/4 >>>

Trevlig valborg!

___________________________________________________________

2012-04-09
Samhällsparadoxen
Albert Einstein sade en gång: Världen är farlig att leva i, inte på grund av att människor far illa utan för att människor står vid sedan och låter det ske.

När samhället lämnar den nackskadade utan hjälp uppstår en kostnad på 3-5 miljoner kronor oräknat värdet av produktionsbortfall. Det lidande som de nackskadade drabbas av på grund av att kortsiktiga lönsamhetsperspektiv får råda går naturligtvis inte att mäta.
Läs mera >>>

___________________________________________________________