i Nackskadeförbundet

250 kr/år för en person
300 kr/år familjemedlemskap, v.g. uppge antal medlemmar.

Betala in på vårt plusgirokonto: 42 48 49-8 eller bankgiro: 744-4136
Ange namn, e-postadress och fullständig adress i meddelande/ocr-fältet, när du betalar.

Det går också bra att swisha in medlemsavgiften på nummer: 1231485804
Ange namn, e-postadress och fullständig adress i meddelandefältet, när du betalar.