• Kunskapsorganisation.
  • Ett samarbete med SKL, Sveriges kommun och landsting. På uppdrag av socialstyrelsen.

Vi från nackskadeförbundet blev inbjuden den 24/9-19 på sk workshops i Stockholm för att delge våra önskemål vad som Vi anser behöver ingå i rörelseorganens sjukdomar. Även att lägga fram våra önskemål. Våra förhoppningar på den nya kunskapsorganisationen, och specifikt NPO, är att den övre delen av nacken och själva halskotpelaren SKA ingå i rörelseorganens sjukdomar.

Det ska inte spela någon roll om du har en skada eller sjukdom. Vilket det inte gör idag. Rörelseapparateten tillhör ingen undergrupp.

Även att kunskapsstöd och riktlinjer/beslutsstöd ska upprättas och där kompetens inom området finns att tillgå.

Ett nackskadecentrum ska upprättas i Sverige där all specialistkompetens finns både gällande utredning, diagnostik och kirurgi finnes.

Nu hoppas vi att fortsatt samarbete omkring detta inleds.

Information om NPO:

Nationella programområden (NPO) tillsätter nationella arbetsgrupper (NAG) inom olika områden och vid behov för specifika frågor. NAG bistår NPO i att utföra dess uppdrag. Arbetet stödjs av processledaren för aktuell NPO samt av stödfunktion vid SKL.

I de nationella arbetsgrupperna finns respektive sjukvårdsregion representerad av experter inom primär- och specialistvård. Jämn könsfördelning ska eftersträvas och grupperna ska ha en multiprofessionell sammansättning med representation från både primärvård och specialistvård. Även representanter för kvalitetsregister och vårdprogram, patientföreträdare och eventuell kommunrepresentant ska finnas med.

Flera av grupperna har inlett samverkan med patient- och professionsorganisationer och denna samverkan behöver Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner.

De nationella programområdena startar nationella arbetsgrupper (NAG) för att driva förbättringsarbete inom olika områden, till exempel inom diagnosområden och vid behov för specifika frågor. Totalt planerar nationella programområden och nationella samverkansgrupper att starta generellt fördjupas. Samarbetet med kommunerna ska byggs upp och stärkas. Detsamma gäller samverkan med myndigheter.

Insatsområden 2019

  • God och jämlik vård av sjukdomstillstånd i rörelseorganens sjukdomar
  • Inventering av kunskap/intressegrupper för specifika tillstånd inom rörelseorganens sjukdomar
  • Samarbete med Socialstyrelsen vid utformningen av nationella riktlinjer
  • Samarbetsformer med nationella kvalitetsregister inom rörelseorganens sjukdomar

# Nackskadeförbundet har haft ett möte med Socialstyrelsen, efter mötet med NPO, där det framkommer att halskotpelaren inte ingår i rörelseorganens sjukdomar. SBU, Statens Beredning och Utvärdering är den myndighet som tar fram fakta och evidens omkring området. Socialstyrelsen hänvisar oss dit. Den rapporten från SBU är flera år gammal och inte aktuell i dagsläget. Vi som förbund ser vad mycket information som inte framkommer. Pga detta har vi nu innan jul ett möte med ansvariga inom SBU för att prata om nackskadeproblematiken.

# Vi har även ett inplanerat möte före årsskiftet med Socialdepartementet.

Med vänlig hälsning Styrelsen i Nackskadeförbundet