I SBU rapporten  om träning som terapi vid whiplashskada, samt rapporten om Nacksmärta orsaker och åtgärder framgår det med all önskvärd tydlighet att evidensläget  för  träning vid whiplash associerade besvär (WAD) är svagt. Det finns inte heller övertygande evidens för någon behandling, trots att olika typer av insatser förekommer och trots att det finns en mycket stor utvärderingslitteratur.

Nackskadeförbundet har ett stort internationellt nätverk av specialister inom skador i  kraniocervikala övergången, dom högst rankade i världen, professorerna i neurokirurgi  Atul Goel, Massmimilino Visocchi och Neill Wright mfl som föreläst om skadorna i det komplexa området kraniocervikala övergången.

Det är ytterst märkligt att  inte någon, ej heller i Qubec Task Force rapporten från 1995 har skrivit om  den problematik/skador som uppstår i kraniocervikala övergången som många gånger kan förväxlas med hjärnskador eller både och.

Professor Shane Tubbs förklarar att man måste ha bättre förståelse för inte bara komplexiteten hos ligamenten här utan hur läroböcker som man använder även på höga nivåer är felaktiga och visar inte alla ligamentstrukturer som finns i det här området kraniocervikala övergången.

Nackskadeförbundet föreslår att man läser (speciiellt personal inom svensk sjukvård) den litteratur som är skriven av professorerna Shane Tubbs, Massimiliano Visocchi och Atul Goel mfl som har kompetens och belyser all den problematik som kan uppstå i detta område.  Professor Massimilano Visocchi belyste hur viktigt det var med rätt diagnos/utredning om inte så kunde bla terapeutiska behandlingsmetoder förvärra skadorna/Itillståndet.

 

Svagt evidensläge för träningsterapi vid whiplashskada
Efter att ha granskat en systematisk översikt instämmer SBU i författarnas bedömning: Evidensläget för träning som terapi vid whiplash-associerade besvär (WAD) är svagt.

Även om träning har visat sig ha positiva effekter i andra sammanhang bedömer SBU att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt när det gäller WAD. Det behövs fler studier som mäter samma sak med samma typ av patienter och interventioner.

Rapporten: Träning som terapi vid whiplash-associated disorders (WAD)

Rapport: Nacksmärta– orsaker och åtgärder