En sammanfattning på vad vi i nackskadeförbundet och styrelsen arbetat med under 2018.

 • Först och främst ökade antalet kontakter per telefon och mail av drabbade personer och dess anhöriga, som önskar hjälp och vägledning i vården både i Sverige och utomlands. Vilket innebar många samtal och mailkonversationer.
 • Vi har haft kontakt med och varit på möte med Socialstyrelsen vid 2–3 tillfällen för att lyfta behovet av beslutsstöd i vården gällande nackskadade och dess situation. Även för att lyfta behovet av hjälp och att många drabbade måste söka vård utomlands. Vi fick även möjlighet att lämna åsikter om socialstyrelsens uppdrag de fick från…. att göra en sammanställning på deras utredning ” vården vid trafikskador med långvariga smärttillstånd”.
 • Möte på Svensk Försäkring i Stockholm: Flertalet chefer på försäkringsbolag deltog. Diskussion om hanteringen av drabbade personer hos försäkringsbolagen. Även missnöjet vid hanteringen i skadeärenden. Särskilt bland de medicinska rådgivarna.
 • Satt ihop en skrivelse till Riksdagen, en sk interpellation om utlandsvård, Som lyftes i riksdagen av socialministern Annika Strandhäll, socialminister (S)och Per-Ingvar Johnsson (C). Vi hade även vid två tillfällen möte med Per-Ingvar Johnsson för att informera om hur situationen ser ut.
 • Styrelsen inklusive flertalet medlemmar var i regeringshuset när interpellationen lyftes upp.
 • Möte i Stockholm med trafiklärarnas förbund/chef. Bla om hur utsatta trafiklärare är och vad som händer vid bilolyckor i tjänsten.
 • En skrivelse skickades in till Valvira Finland (Socialstyrelsen) för att stötta neurologspecialist arbete. Flertalet medlemmar stod bakom oss med personliga brev.
 • Medverkan i flertal radiosändningar, media/ tidningsartiklar.
 • Styrelsemedlemmar deltog/representerade en ceremoni för en drabbad medlem.
 • Två möten med styrelsen. Var av ett årsmöte.
 • Besök på specialklinikken i Danmark i november.
 • Enkät skickades in till Regeringskansliet /nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess.  Hur vi från nackskadeförbundet ser på detta. Där vi fick lämna åsikter. Även våra medlemmar.
 • Samtal med Försäkringskassan gällande hantering av utlandsvård och dess ansökningar. Mycket information har skickats till dem.

Nytt generellt beslut från försäkringsmedicinsk rådgivare skapades gällande magnetkameraundersökning i London. Att metoden i London är likvärdig den som erbjuds i Sverige.

 • Planering med fortsatta möten med myndigheter som ska ske under 2019.
 • Regelbundet söker vi publikationer och information både nationellt och internationellt om nackskador  mm.
 • Skapade nya intressanta kontakter.
 • Påbörjat uppdatering av hemsidan.
 • Startat upp en sluten Facebook sida för medlemmar.
 • Besök i Barcelona, Teknon Hospital.