Workshops i Stockholm 24/9-19 tillsammans med NPO;
Nackskadeförbundet blev inbjuden till att delta i workshops via NPO, dvs Nationella programrådet för rörelseorganens sjukdomar. Kortfattad beskrivning kommer nedan.
– NPO önskar samverka med patientföreningar och profissionsorganisationer för inventering av kunskap för specifika tillstånd inom rörelseorganens sjukdomar.
– Kunskapsstyrning.
– Nationella arbetsgrupper driver förarbeten.
– Sjukvårdsregioner/grupper från hela Sverige med en processledare med stöd från
SKL (Sveriges Kommun och Landsting)
– Utföra behovsanalyser och identifiera saknaden av kunskapsstöd (GAP analyser). Även kvalitetsregister.
– Samarbete sker med Socialstyrelsen och kvalitetsregister för utformning av nationella riktlinjer.
– Insats: God och jämlik vård av sjukdomstillstånd i rörelseorganens sjukdomar

Flertal frågeställningar besvarades. Där vi hade sammanställt vår information och överlämnade till NPO. Vår önskan är att få vara delaktig i processen. Där halskotpelaren ska ingå i rörelseorganens sjukdomar, särskilt den övre delen av nacken.
Vård på lika villkor. Skada eller sjukdom ska inte ha någon betydelse. Du ska vara berättigad lika vård, oavsett hur skadan eller sjukdomen uppkommit. Där konsekvensen, instabilitet kan uppkomma. Ett beslutsstöd omkring detta är önskvärt. Även att ett nackskadecentrum/kunskapscentrum startas upp gällande bla halskotpelaren( den övre delen av nacken) med patienten i centrum. Där specifik kompetens finnes. Med flertal berörda professioner.
Både gällande adekvat undersökning, diagnostik med teknisk utrustning, möjlighet till kirurgi. Även en adekvat diagnos och efterföljande rehabilitering.

Vi hoppas innerligt på ett samarbete.
Väl mött styrelsen.

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html